logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Súča

Zriadenie:
od roku 1771
Titul kostola:
sv. Kataríny (1830).
Iné mená:
Horná Súča: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Felső-Szucz, Horne Suce, 1786 Felschő-Sucz, 1808 Felső-Szucsa, Horní Suča, 1863, 1888–1913 Felsőszúcs, 1873–1882 Felsőszucs, 1920– Horná Súča
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Dúbrava (500), kap. P. M. Nep.Poč.(1941),

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1771 - - 1774 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár
1774 - - 1775 - - Balogh, Joannes farár
1775 - - 1782 - - Mechátsek, Franciscus farár
1782 - - 1834 - - Meszáross, Jozef farár
1793 - - 1799 - - Ďurček, Ján kaplán
1799 sp. - 1804 sp. - Mészáros, Jozef (1776-1840) kaplán
1804 sp. - 1814 sp. - Krátky, Jozef kaplán
1814 sp. - 1827 sp. - Remenárik, Stephanus kaplán
1827 sp. - 1834 sp. - Oravský, František kaplán
1834 - - +1854 Máj 9 Rešetka, Michal farár
1834 - - 1836 - - Zatkóczy, Jozef kaplán
1836 - - - - - Láng, Josephus kaplán
1840 sp. - 1845 sp. - Zelenaj, Jozef kaplán
1845 sp. - 1854 sp. - Novotný, František kaplán
1850 sp. - 1854 sp. - Lacko, Eustach, OFM kaplán
1854 - - 1868 - - Remiš, Ján farár
1854 sp. - 1857 sp. - Gašparík, František kaplán
1857 sp. - - - - Simko Antonius kaplán
1857 sp. - 1859 sp. - Zlatáry, Karol kaplán
1859 sp. - 1863 sp. - Kropáč, Anton kaplán
1863 sp. - 1864 sp. - Zárjecký, Ján kaplán
1864 sp. - 1866 sp. - Pažitný, Juraj kaplán
1866 - - 1868 - - Pick, Alojz kaplán
1868 sp. - 1870 sp. - Radimecký, Michal kaplán
1868 - - 1877 - - Mihálik, Jozef farár
1870 sp. - 1871 sp. - Matúš, Rudolf kaplán
1871 sp. - 1873 sp. - Metzely, Jozef kaplán
1873 sp. - 1875 sp. - Gily, Eduard kaplán
1873 - - 1875 - - Gily, Eduard kaplán
1875 sp. - 1877 sp. - Hátrik, Ján kaplán
1877 sp. - 1879 sp. - Radimecký, Jozef kaplán
1877 - - 1890 - - Čulen, Martin farár
1882 - - 1884 - - Opatovský, Jozef kaplán
1883 - - 1885 - - Diera, Ignác (1858-1925) kaplán
1885 sp. - 1887 sp. - Polčin, Adam kaplán
1887 sp. - 1888 sp. - Liška, Ján (1864-1916) kaplán
1888 - - 1891 - - Imlauf, Karol kaplán
1890 - - 1915 - - Aleithner, Jozef farár
1890 sp. - 1891 sp. - Imlauf, Karol kaplán
1891 sp. - - - - Prunner, Valentín Michal, OFM kaplán
1892 - - 1893 - - Szélessy, Ladislav kaplán
1892 - - 1894 - - Brestenský, Dezider kaplán
1894 - - +1895 máj 12. Farkaš, Ján (1859-1895) kaplán
1897 - - 1900 - - Slauka, Karol kaplán
1900 - - 1900 - - Kmeťko, Karol kaplán
1901 - - 1902 - - Némedy, Martin kaplán
1906 - - 1908 - - Cvinček, Andrej kaplán
1908 - - 1911 - - Chmielovský, Ladislav kaplán
1911 sp. - - - - Juráček, Štefan kaplán
1911 sp. - 1915 sp. - Briestenský, Viktor kaplán
1911 - - 1914 - - Slugeň, Sebastián kaplán
1915 - - 1941 - - Rybárik, František administrátor, farár
1919 - - 1920 - - Herodek, Štefan kaplán
1935 - - 1936 - - Bucko, Anton kaplán voj. zákl. sl
1937 - - 1938 - - Jánoš, Rudolf kaplán
1938 - - 1940 - - Škorvánek, Anton kaplán
1940 - - 1941 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
1941 po - 1941 po - Masár, Albert kaplán
1941 - - 1942 - - Kalamen, Július kaplán
1941 - - 1952 - - Vršanský, Justín administrátor, farár
1942 - - 1943 - - Štrbák, Vojtech kaplán
1943 sp. - 1946 sp. - Počik, Jozef kaplán
1946 - - 1947 - - Bednárik, Ľudovít kaplán
1948 - - 1949 - - Ivanka, Štefan kaplán
1949 - - 1951 - - Dančík, Rudolf kaplán
1952 - - 1952 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. kaplán
1952 - - 1991 - - Ďatelinka Ladislav, ThDr. správca farnosti 1990 č. dekan
1991 - - 1996 - - Šuráb, Jozef správca farnosti