logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hniezdne

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Bartolomeja
Iné mená:
1286 ako Gnezda, Knisen, neskôr ako Gnezna (1288), Knezin (1303), Gnezda, Knysna (1408), 1786 Kniesen, Gnazda, 1808 Gnézda, Kniesen, Gňazda, Gňazdy, 1863 Gnezda, 1873–1913 Gnézda, 1920 Gniazda, 1927–1948 Gňazdá, 1948– Hniezdne.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Forbasy (429), k. sv. Doroty (1730), kap. P. M. Sedemb. (1790), kap. sv. Jána Nep. (1730).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Prvý kostol mohol pochádzať z 13. storočia. V roku 1540 prešiel do rúk evanjelikov. Z poverenia cisára Leopolda I. bol kostol starostom zálohovaných spišských miest Stanislavom Herakliusom Lubomirskim (ktorý sídlil na hrade Ľubovňa) vrátený katolíkom v roku 1672. Kostol bol zničený požiarom dňa 14. 8. 1706. Z pôvodnej budovy kostola bol v roku 1708 postavený nový barokový kostol sv. Bartolomeja (druhý kostol). Súčasný kostol sv. Bartolomeja bol dokončený v roku 1820.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1518 - - - - - Vavrinec de Gnisen farár
1622 - - 1636 - - HAGELIUS, Casparus farár
1636 - - 1638) - - TESZKOWICZ, Jakub farár
1638 - - 1639 - - KMEDOWSKI, Stanislav farár
1639 - - 1649 - - PFITZNER, Ján farár
1652 - - 1658 - - OLSZECKI, Ignác farár
1658 - - 1677 - - Ollbricht, Balthassari Gasparus farár
1677 - - 1678 - - LECHOCKI, Baltazár excurrendo z Podolínca
1680 - - 1690 - - Schultz, Ján farár
1690 - - - - - HENRICH, Basilius administrátor
1690 - - 1709 - - Stachowski, Ján farár
1707 - - 1711 - - MALACHOWSKI, Mikuláš farár
1711 - - 1730 - - Ján, Gregor farár
1761 - - 1786 - - KROCZKIEWICZ, Józef farár
1787 - - 1812 - - KISZKO, Martin farár
1811 - - 1838 - - Hajgenvelder Franciscus farár
1811 sp. - 1812 sp. - Kissko Martinus farár
1838 - - 1852 - - BARVULSZKÝ, Ján farár
1852 - - 1853 - - Soltész, Andrej farár
1853 - - 1867 - - Andreánsky, Baltazár farár
1867 - - 1891 - - LESZNITZKÝ, Juraj farár
1891 - - 1897 - - Gallas, Jozef farár
1897 - - 1898 - - LANG, Jakub administrátor
1898 - - 1904 - - PUMPÉRY, Jozef farár
1904 - - 1905 - - Sterbák, Ján administrátor
1905 - - 1961 - - Truník, Andrej farár
1961 - - 1964 - - Prno, Ján správca farnosti
1964 - - 1986 - - Slávik, Ján (1923-1986) správca farnosti
1986 - - 2000 - - Fajkus Vladimír farár
2000 - - 2006 - - Rudolf Turlik administrátor