logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 30553
Meno farnosti : Hniezdne
Pcmeno farnosti : hniezdne
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 392
Poradie : 51470
Citát : HNIEZDNE 065 01, tel. 63 44, o. St. Ľubovňa, (1.801), k. sv. Bartolomeja, ap. (1814), kap. P. M. Naneb. (1730), kap. sv. Antona (1730); kap. sv. Jána Krst. (1830), kap. sv. Floriána (1830), kap. sv. Jozefa (1730), kap. sv. Antona P. (1730). — Fil.: Forbasy (429), k. sv. Doroty (1730), kap. P. M. Sedemb. (1790), kap. sv. Jána Nep. (1730). — K 44, p 10, s 17.
Duchovný správca: Ján Slávik.

Číslo záznamu : 62076
Meno farnosti : Hniezdne
Pcmeno farnosti : hniezdne
Www stránka : https://www.farnosthniezdne.sk/knazi-vo-farnosti[20.7.2020]
Skratka knihy : www
Citát : KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI

1. VAVRINEC DE GNISEN (okolo roku 1518)

2. Casparus HAGELIUS, kanonik (1622 – 1636)

3. Jakub TESZKOWICZ, farár (1636 – 1638)

4. Stanislav KMEDOWSKI, farár (1638 – 1639)

4. Ján PFITZNER, farár (1639 – 1649), Bartolomej Richwalski - kaplán (1649 – 1652)

6. Ignác OLSZECKI, farár (1652 – 1658)

7. Gasparus Balthassari OLLBRICHT, farár (1658 – 1677), Teodor Pfender – kaplán (1677)

8. Baltazár LECHOCKI, farár (1677– 1678), farár v Podolínci zastupoval excurrendo, Pavol Lazarski - kaplán (1678 – 1680)

9. Ján SCHULTZ, farár (1680 – 1690)

10. Basilius HENRICH, administrátor (1690)

11. Joannes Joannis (Ján) STACHOWSKI, farár (1690 – 1709)

12. Mikuláš MALACHOWSKI – farár (1707 – 1711), Gregor Ján Lojecki - kaplán (1707 – 1711)

13. Gregor Ján LOJECKI – farár (1711 – 1730), Georg Bartholomeus Hirt (1711 - ), Viliam od sv. Andreja, piarista (1761).

14. Józef KROCZKIEWICZ (1761 - 1786), Andrea Michael Papp (1764 - )

15. Martin KISZKO – vicedekan (1787 – 1812), Ignác Duchon - kaplán (1792 - ), František Rocheli a kaplán (1802 – 1804), Jakub Dulovitz - kaplán (1804 – 1806), Jakub Navepsky a kaplán (1806 – 1809), Ján Trinkany - kaplán (1810 – 1811), Ján Mallek - kaplán (1811 – 1813)

16. František HOLGEWäLDER – dekan (1811 – 1838), Ján Oberčák - kaplán (1813 – 1814), Ľudovít Műnszter - kaplán (1814 – 1815), Jozef Stransský - kaplán (1816 – 1817), Martin Szucholský - kaplán (1817 – 1818), Karol Gotz - kaplán (1818 – 1822), Jozef Pantsuga - kaplán (1823 – 1824), Adeodatus Smretsany - kaplán (1824 – 1827), Jakub Keizer - kaplán (1827 – 1829), Ondrej Kutsma - kaplán (1829 – 1830), Imrich Popovits - kaplán (1830), Juraj Verbovský - kaplán (1830 – 1832), Ján Matirko - kaplán (1832 – 1835), Jozef Berzak - kaplán (1835 – 1837), Štefan Hiroš - kaplán (1837 – 1838), František Rochelt - kaplán (1838 – 1843)

17. Ján BARVULSZKÝ – dekan (1838 – 1852), František Regecz - kaplán (1843 – 1844), Chýbajú zápisy v matrike sobášených 1844 – 1852

18. Andrej SOLTÉSZ – farár (1852 – 1853), Ľudovít Hönsc - kaplán (1853), Ján Kostka - kaplán (1853 – 1858)

19. Baltasár ANDREÁNSKY – dekan (1853 – 1867), Karol Scholtz - kaplán (1858 – 1859), Andrej Kovacz - kaplán (1859 – 1862), Ján Richtarčík - kaplán (1862 – 1863), Július Deutsch - kaplán (1863), Vincent Kušinský - kaplán (1863 – 1867)

20. Juraj LESZNITZKÝ – dekan (1867 – 1891), Inocent Smolko - kaplán (1867 – 1871), Ján Brezňák - kaplán (1871), Pavol Šofranko - kaplán (1872 – 1873), Štefan Missík - kaplán (1873 – 1874), Pavol Žifčák - kaplán (1874 – 1878), Jozef Tomik - kaplán (1878 – 1879), Juraj Gogoľák - kaplán (1879 – 1881), Ján Šefčík - kaplán (1881), Karol Bubala - kaplán (1881 – 1882), Jozef Harenčár - kaplán (1882 – 1885), Michal Majerčák - kaplán (1885 – 1886), Ján Rovder - kaplán (1886 – 1891)

21. Jozef GALLASZ – farár (1891 – 1897)

22. Jakub LANG – administrátor (1897 – 1898)

23. Jozef PUMPÉRY – farár (1898 – 1904), Štefan Gergy - kaplán (1900 – 1901), Ján Sterbák - kaplán (1902 – 1904)

24. Ján STERBÁK – administrátor (1904 – 1905)

25. Andrej TRUNÍK – dekan (1905 – 1961), Karol Hudáč - kaplán (1935 – 1939), Adolf Wagner - kaplán (1939 – 1940), Ján Maslančík - kaplán (1940 – 1944), Ján Lang - kaplán (1944 – 1947), Jozef Haviar - kaplán (1947 – 1950), Ignác Žemba - kaplán (1950 – 1953), Ján Prno - kaplán (1953 – 1961)

26. Ján PRNO – administrátor (1961 – 1964)

27. Ján SLÁVIK – administrátor (1964 – 1986)

28. Vladimír FAJKUS – farár (1986 – 2000)

29. Rudolf TURLÍK – administrátor (2000 – 2006), Miroslav Slotka - kaplán (2005 – 2006)

30. Marián PÁNIK - dekan v Starej Ľubovni, zastupoval excurrendo (2005 – 2006)

31. Miroslav SLOTKA – administrátor (2006 – 2015), Ľudovít Sýkora - výpomocný duchovný (2011 - 2015)

32. Peter OLEKŠÁK - farár (2015 - )KŇAZI Z FARNOSTI (rodáci):

1. Ján Stachowski - (Hniezdne)

2. František Koczanowicz, (Hniezdne), ord. 1716

3. Peter Peťko - piarista, * 1713 (Hniezdne), ord. 1737, † 1793

4. Ján Krstiteľ Fukier * 1769 (Hniezdne), ord. 1792, † 1849 Tarnow, tam je aj pochovaný na starom cintoríne

5. Alexander Bohínsky (Bocheński), ord. 1859 (Hniezdne), † – pochovaný v Spišskej Starej Vsi

6. Ján Kiss (Klein), * 1875 (Hniezdne), ord. 1899, † 1954 – pochovaný v Markaz (Maďarsko)

7. Félix Szepesi (Simák) - (Hniezdne), piarista, ord. pred rokom 1908

8. Aladár Ružbašan (Ruzsbasán), * 1891 (Hniezdne), ord. 1915

9. Viktor Lompart, * 1916 (Hniezdne), ord. 1943, † 1977, pochovaný v Liskovej

10. Ján Regeš, * 1925 (Forbasy), ord. 1955, † 1996 – pochovaný vo Forbasoch

11. Ľudovít Sýkora, * 1973 (Forbasy), ord. 1997

12. Vladimír Fedorek, * 1986 (Hniezdne), ord. 2011REHOĽNÍCI Z FARNOSTI (rodáci):

1. Ida Alžbeta Montschková (Sr. Edita) - dominikánka), * 1909, več. sľuby 1932 Řepčín; † 1990, pochovaná v Sp. Novej Vsi

2. Peter Súkenik (rehoľný brat Dominik) - SVD, *1949, več. sľuby 1995 Nitra. Zomrel 3. marca 2011 vo veku 61 rokov po 2-ročnom boji s rakovinou.

3. Alžbeta Selepová (Sr. Natanaela), * 1965, več. sľuby 1999KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI:

1. Jozef Pumpéry * 1835, † 1905 (v Hniezdnom)

2. Ján Korsch * 1877; † 1950 (v Hniezdnom) – nad schodmi, na ľavo pod veľkým dreveným krížom

3. Andrej Truník * 1863; † 1961 (v Hniezdnom)

4. Ján Slávik * 1923; † 1986 (v Hniezdnom)

5. Ján Regeš * 1925; † 1996 (vo Forbasoch)