logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hlohovec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Hlohovec: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1953 pričl. o. Svätý Peter pri Váhu; 1980 pričl. o. Šulekovo.
1773 Galgocz, Freystadl, Fraisstak, 1786 Galgócz, Freystadtl, Frassták, Eleutheropolis, 1808 Galgócz, Freystadl, Frassták, Frayssták, 1863–1913 Galgóc, 1920 Hlohovec, Frašták, 1927– Hlohovec
---------------
Svätý Peter pri Váhu: 1773 Sz[ent]-Péter, S[ankt]-Peter, Swatý Peter, 1786 S[ent]-Péter, 1808 Szent-Péter, Swatý Pěter [!], 1863–1907 Szentpéter, 1913 Vágszentpéter, 1920–1948 Svätý Peter, 1948–1953 Svätý Peter pri Váhu
Šulekovo: 1773 Bereghszegh, 1786, 1808, 1863–1913 Beregszeg, 1920 Beregseg, Bereseg, 1927–1948 Bereksek, 1948–1979 Šulekovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Koplotovce (600), k. P. M. Navšt. (1743).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub (Hlohovec, 1332) farár
1543 sp. - - - - František (Hlohovec, 1543) farár
1559 sp. - - - - Ján (Hlohovec, 1559) farár
1561 sp. - - - - Matej (Sološnica, 1561) farár
1634 sp. - - - - Posgay, Ján (17. stor.) farár
1635 - - - - - Skačáni, Martin farár
1647 sp. - - - - Nováky, Juraj farár
1652 jan. 16. - sp. - Bakoš, Tobiáš Ján farár
1656 sp. - - - - Delat, Matej Ignác farár
1663 apr. 24. 1665 - - Martinkovič, Martin František farár
1665 - - 1666 - - Jaslóci, Juraj farár
1686 nov. 12. 1710 - - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1710 júl 23. 1710 - - Vranovics Martinus, Ignatius. farár
1710 aug. 12. 1714 - - Čulík, Martin farár
1714 feb. 18. 1720 - - Manigay, Pavol Ladislav farár
1720 okt. 30. +1738 dec. 13. Nacislavský, Mikuláš Jozef Peter farár
1738 dec. 22. +1739 máj 31. Rummer, Štefan farár
1739 jún 30. +1739 aug. 23. Palugyay, Ján farár
1740 apr. 10. 1742 - - Trsztyánszky, Žigmund farár
1742 mar. 14. 1747 - - Gratia, Ján Jozef farár
1747 mar. 2. 1757 - - Turcsányi, Ján farár
1757 máj 7. +1794 apr. 27. Jaroš, Ján Apolinár farár
1794 - - +1796 máj 9. Handerla, Juraj farár
1796 - - 1809 - - Fiala, Anton farár
1809 - - +1829 feb. 9. Ružička, Martin farár
1829 - - +1834 apr. 12. Paraschini, Jozef farár
1834 - - +1842 okt. 14. Ďurana, Mikuláš farár
1842 - - 1847 - - Kubica, Vincent farár
1847 aug. 8. 1866 - - Blásy, Jozef farár
1866 mar. 1. 1872 máj 1. Keller, Ján farár
1872 okt. 29. 1921 - - Bruker, Augustín farár
1921 - - +1954 - - Šiška, Pavol (1878-1954) farár
1955 - - 1984 - - Havran, Ignác administrátor dekan
1985 - - 2010 máj - Repiský, Ján farár dekan, Od r. 1991 obhajca zväzku, 2006 titul Capellanus Sue Sanctitatis