logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČulík, Martin

Iné mená:

Csulik Martinus. Čulík Martin

Životopisné dáta:

† 22. februára 1737

Životopis:

Študoval v olomouckom seminári morálnu teológiu. 18. júla 1698 bol ustanovený za farára v Čelovciach, odtiaľ 2. marca 1702 prešiel do Prenčova. Mal nešťastie, že kostol v Beluji v r. 1705 zabrali evanjelickí veriaci. 11. novembra 1706 bol ustanovený do Topoľčian, 28. apríla 1709 prijal Žarnovicu v Tekovskej župe, odtiaľ 23. augusta toho roka prešiel do Krakovian. 12. augusta 1710 prijal úrad vo farnosti mestečka Hlohovec, tam vykonal vizitáciu Pavol Ziči v r. 1713. Ktorý povedal, že farár nemocnice, založenej rodinou Thurzovcov, je primárne inšpektor, ktorý vyžaduje viac dôvody inšpektora ako práva nemocnice. 12. júla 1715 prijal farnosť slobodného kráľ. mesta Zvolen, odtiaľ prešiel do Liptovského Svätého Ondreja, kde zostal až do r. 1722. Potom odišiel do dôchodku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čabradsky Vrbovok 1698 júl 18. 1702 apr. - Čulík, Martin farár
Prenčov 1702 mar. 2. 1709 - - Čulík, Martin farár
Topoľčany 1706 nov. 1. +1700 apr. 2. Čulík, Martin farár
Krakovany 1709 aug. 23. 1710 aug. 12. Čulík, Martin farár
Žarnovica 1709 apr. 28. 1710 - - Čulík, Martin farár
Hlohovec 1710 aug. 12. 1714 - - Čulík, Martin farár
Zvolen 1715 júl 12. 1718 - - Čulík, Martin farár
Liptovský Ondrej 1719 júl 2. 1722 - - Čulík, Martin farár