logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hladovka

Titul kostola:
P. M. Naneb.(1808).
Iné mená:
Hladovka: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1786 Hladonka [!], 1808 Hladovka, Hladonka, 1863 Hladowka, 1873–1913 Hladovka, 1918–1924 Glodówka, 1924– Hladovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Suchá Hora (950), k. Kr. Krála (1934).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
V roku 1787 bola založená farnosť v Hladovke. Obyvatelia obcí Hladovka a Suchá Hora, spadajúci do farnosti boli katolíci i evanjelici. V súčasnosti sú v obci len katolíci. V roku 1789 bola postavená budova fary v Hladovke a drevený kostolík na mieste, kde teraz stojí socha svätého Floriána. V roku 1935 sa začala stavba kostola v Suchej Hore. Tento kostol v roku 1995 rozšírili a predĺžili. V čase pripojenia oboch obcí k Poľsku tu pôsobili poľskí kňazi. 1. 9. 1939 sa farnosť pripojila opäť ku Slovensku. Dňom 1. 7. 2006 sa z farnosti Hladovka oddeľuje filiálka Suchá Hora a stáva sa samostatnou farnosťou.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1789 - - Hlavačáni, Tomáš, OFM farár
1789 - - +1798 nov. 8. Kabzay, Tadeáš farár
1798 - - 1798 - - Kitkay, Zefirin administrátor
1798 - - 1800 - - Krátky, Ján farár
1800 - - 1800 - - Króner, Jakub administrátor
1800 - - 1816 - - Meštjanek, Jakub farár
1816 - - +1826 okt. 15. Brunkala, Ignác farár
1826 - - 1827 - - Vitkovský, Jozef administrátor
1827 - - 1827 - - Kaser, Ján administrátor
1827 apr. 24. +1869 sept. 12. Kisely, František farár
1869 - - 1869 - - Pirončák, Štefan administrátor
1869 - - 1889 - - Petruska, Ján farár
1889 - - 1897 - - Haluška, Štefan (1857-1925) farár
1898 - - 1902 - - Zaják, Štefan farár
1902 - - 1902 - - Hromada, Anton farár tri mesiace
1902 - - 1921 - - Doranský, Andrej (1863-1937) farár
1921 jan. 15. 1921 nov. 26. Maslák, Ján farár
1921 dec. - 1938 nov. - Laurinec, Jozef farár
1938 - - 1939 sept. 1. Kuzma, Ján farár
1939 sept. - 1939 dec. - Očkaják František excurrendo z Liesku
1943 -. - 1953 apr. - Fitt, Mikuláš správca farnosti
1953 máj - 1970 - - Chrašč, František farár
1970 - - 1973 - - Haviar, Jozef správca farnosti
1973 - - 1990 - - Tondra, Michal správca farnosti
1990 - - 1994 - - Kekelák, Ján správca farnosti
1994 júl 1. +2012 okt. 9. Golvoň, Jozef farár