logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLajčin, Ondrej

Životopisné dáta:

* 10. januára 1953, Habovka

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 6. júna 1976. Nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate sa 15. októbra 1978 stal kaplánom v Levoči, v rokoch 1980-1982 bol kaplánom v Námestove, v rokoch 1982-1984 kaplánom v Starej Ľubovni,. V rokoch 1984-1996 spravoval farnosť Slovenská Ves v okrese Kežmarok, v rokoch 1996-2000 bol farárom v Slatvine v okrese Spišská Nová Ves. Potom bol farárom vo Vavrečke, od r. 2001 je farárom v Krivej v okrese Dolný Kubín.

Pramene:

http://www.kforava.estranky.sk/clanky/lajo.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1976 - - - - - Lajčin, Ondrej voj.prez. sl.
Levoča 1978 okt. 15. - - - Lajčin, Ondrej kaplán
Námestovo 1980 - - 1982 - - Lajčin, Ondrej kaplán
Stará Ľubovňa 1982 - - 1984 - - Lajčin, Ondrej kaplán
Slovenská Ves 1984 - - 1996 - - Lajčin, Ondrej spravca farnosti
Slatvina 1996 - - 2000 - - Lajčin, Ondrej spravca farnosti
Vavrečka 2000 - - 2000 - - Lajčin, Ondrej spravca farnosti
Krivá 2000 - - - - - Lajčin, Ondrej spravca farnosti
Habovka 2017 júl 4. - - - Lajčin, Ondrej výpomocný duchovný