logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dvorníky

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Dvorníky: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1971 pričl. o. Posádka.
1773, 1808, 1863–1913 Udvarnok, 1786 Udwarnok, 1920 Uďvarnok, 1927– Dvorníky
---------------
Posádka: 1773 Poszattka, Poszatka, 1786 Poszatka, 1808 Poszátka, Posádka, 1863–1882 Poszádka, 1888–1907 Poszátka, 1913 Szolgagyőr, 1920–1971 Posádka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bojnicky (1.600), k. sv. Alžbety (1830), kap. sv. Rocha (1800), 2. Šalgočka (600), k. sv. Terézie V. (1720), kap. jask. P. M. Lurd. (1969), 3. Zemianske Sady (1.000), 4. Posádka (200), kap. sv. Martina (1964) a osady.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Dvorníky,1332) farár
1512 sp. - - - - Štefan (Dvorníky, 1512) farár
1559 a 1560 - sp. - Rohanszky, Bartolomej farár
1560 - - 1696 - - spravovali protestantskí duchovní
1696 - - 1701 - - Kalinka, Ján licenciát
1701 jún 25. 1704 - - Mitis, František farár
1704 júl 4. 1705 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) farár
1706 - - 1727 - - Boboth, Ján z Dvorníkov (18. storočie) farár
1727 okt. 4. +1742 apr. 18. Weinberger Joannes. farár
1742 apr. 23. 1747 - - Strakovics, Alexander Mikuláš farár
1747 mar. 14. +1755 máj 10. Perovszky, Ignác Anton farár
1755 jan. 16. +1757 apr. 16. Agnelli, Juraj farár
1757 apr. 19. +1771 apr. 11. Krška, Štefan farár
1771 apr. 24. +1781 jan. 21. Tamaskovics, Ladislav farár
1781 - - 1782 - - Baluch, Juraj farár
1782 - - 1794 - - Handerla, Juraj farár
1794 - - +1804 nov. 22. Kabarec, Ján (-1804) farár
1805 - - 1818 - - Stankovič, Jozef (1764-1830) farár
1818 - - +1837 jan. 8. Rigell, Ján farár
1837 - - +1849 júl 29. Hoffmann, Ján (1781-1849) farár
1849 - - +1861 feb. 28. Matejka, Václav farár
1861 máj 16. +1903 júl 24. Kingyera, Karol farár
1903 - - 1912 - - Janecz, Matúš Jozef farár
1912 - - +1954 - - Falath, Augustín administrátor, farár 1913 farár, 1916 zást. dekana; 1918 dekan
1954 - - 1981 ? - Sedlák, Vojtech (1917-1981) správca farnosti 1978 dekan
1981 - - 1990 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
1990 - - 1997 - - Horváth Marián farár