logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dvorníky

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Dvorníky: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1971 pričl. o. Posádka.
1773, 1808, 1863–1913 Udvarnok, 1786 Udwarnok, 1920 Uďvarnok, 1927– Dvorníky
---------------
Posádka: 1773 Poszattka, Poszatka, 1786 Poszatka, 1808 Poszátka, Posádka, 1863–1882 Poszádka, 1888–1907 Poszátka, 1913 Szolgagyőr, 1920–1971 Posádka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bojnicky (1.600), k. sv. Alžbety (1830), kap. sv. Rocha (1800), 2. Šalgočka (600), k. sv. Terézie V. (1720), kap. jask. P. M. Lurd. (1969), 3. Zemianske Sady (1.000), 4. Posádka (200), kap. sv. Martina (1964) a osady.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Dvorníky,1332) farár
1512 sp. - - - - Štefan (Dvorníky, 1512) farár
1559 a 1560 - sp. - Rohanszky, Bartolomej farár
1560 - - 1696 - - spravovali protestantskí duchovní
1696 - - 1701 - - Kalinka, Ján licenciát
1701 jún 25. 1704 - - Mitis, František farár
1704 júl 4. 1705 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) farár
1706 - - 1727 - - Boboth, Ján z Dvorníkov (18. storočie) farár
1727 okt. 4. +1742 apr. 18. Weinberger Joannes. farár
1742 apr. 23. 1747 - - Strakovics, Alexander Mikuláš farár
1747 mar. 14. +1755 máj 10. Perovszky, Ignác Anton farár
1755 jan. 16. +1757 apr. 16. Agnelli, Juraj farár
1757 apr. 19. +1771 apr. 11. Krška, Štefan farár
1771 apr. 24. +1781 jan. 21. Tamaskovics, Ladislav farár
1781 - - 1782 - - Baluch, Juraj farár
1782 - - 1794 - - Handerla, Juraj farár
1794 - - +1804 nov. 22. Kabarec, Ján (-1804) farár
1805 - - 1818 - - Stankovič, Jozef (1764-1830) farár
1818 - - +1837 jan. 8. Rigell, Ján farár
1837 - - +1849 júl 29. Hoffmann, Ján (1781-1849) farár
1849 - - +1861 feb. 28. Matejka, Václav farár
1861 máj 16. +1903 júl 24. Kingyera, Karol farár
1866 - - 1867 - - Fába, Šimon (1843-po r. 1894) kaplán
1868 - - 1869 - - Bruker, Augustín kaplán
1903 - - 1912 - - Janecz, Matúš Jozef farár
1907 - - 1908 - - Bodó, Ján kaplán
1909 - - 1909 - - Molnár Ivan kaplán
1910 - - 1911 - - Czapalay, Štefan kaplán
1911 po - 1912 - - Ballay, Ladislav kaplán
1911 - - 1911 po - Ballay, Ladislav interný administrátor
1912 - - +1954 - - Falath, Augustín administrátor, farár 1913 farár, 1916 zást. dekana; 1918 dekan
1912 po - 1913 - - Ballay, Ladislav kaplán
1913 - - 1914 - - Bachratý, Filip kaplán
1914 - - 1915 - - Hudyma, Vojtech kaplán
1915 - - 1916 - - Unger, Ľudovít kaplán
1916 - - 1916 po - Druga Štefan kaplán
1917 - - 1921 - - Druga Štefan kaplán
1921 po - 1922 - - Druga Štefan kaplán
1926 po - 1926 po - Valach Michal kaplán
1926 - - 1927 - - Rummel Rudolf kaplán
1927 po - 1928 - - Sebők František kaplán
1928 po - 1930 - - Sinkó, Ján kaplán
1928 - - 1928 po - Mikletič Anton kaplán
1930 po - 1931 Metzner Alexander kaplán
1931 júl 7. 1933 - - Dezső, Ladislav kaplán
1933 - - 1934 - - Mikulka, Anton kaplán
1933 - - 1933 po - Kudlička, Róbert kaplán
1934 júl 5. 1935 - - Ščepko, Alfonz kaplán
1935 - - 1936 - - Pastor, František kaplán V tom čase voj. zákl. sl.
1936 máj 17. 1938 - - Klimo, Michal kaplán
1939 - - 1941 - - Stachovič, Ferdinand kaplán
1941 - - 1943 - - Hrčka, Jozef kaplán
1943 - - 1944 - - Rak, Silvester kaplán
1944 - - 1945 - - Andreev Pavol kaplán
1945 - - 1946 - - Andreev Pavol interný administrátor
1946 - - 1948 - - Horvát, Ľubor kaplán
1948 - - 1954 - - Sedlák, Vojtech (1917-1981) kaplán
1951 po - 1952 - - Jurík, Peter Karol kaplán
1954 - - 1981 ? - Sedlák, Vojtech (1917-1981) správca farnosti 1978 dekan
1954 - - 1955 - - Miklis, Jozef kaplán
1957 - - 1959 - - Rozbora, Jozef kaplán
1959 - - 1966 - - Marko, František kaplán
1966 - - 1967 - - Chudý, Rudolf kaplán
1968 jún 23. 1972 - - Ludva, Ernest kaplán
1972 - - 1974 - - Bukovan, Stanislav kaplán
1978 - - 1979 - - Lednický, Jozef kaplán
1979 - - 1981 - - Chvála, Karol kaplán
1981 - - 1981 - - Bederka Ján, JCLic. kaplán
1981 - - 1990 - - Horvátik, Jozef od sv. Alojza, SchP správca farnosti
1981 - - 1982 - - Herényi, Štefan kaplán
1983 - - 1984 - - Stríženec, Michal kaplán
1984 - - 1989 - - Kováč Peter kaplán
1986 - - 1988 - - KRCHŇAVÝ Miloš kaplán
1989 - - 1990 - - Holko Jozef kaplán
1990 po - 1991 - - Baláž, Anton Imrich, OSchP kaplán
1990 - - 1997 - - Horváth Marián farár