logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čoltovo

Zriadenie:
1756
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Čoltovo : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Csoltó, 1786 Cscholto, 1808 Csoltó, Cžoltow, 1863–1882 Nagycsoltó, 1888–1913, 1938–1945 Csoltó, 1920 Čoltová, 1927–1938, 1945–1948 Čoltovo, Csoltó, 1948– Čoltovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gemerská Panica (300), k. B. S. J. (1966), 2. Meliata (90), k. P. M. Naneb., 3. Bretka (80), 4. Bohúňovo (70).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Meliata) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Čoltovo) kňaz
1756 júl 28. +1768 mar. 7. Mihályi, Juraj farár
1768 apr. 5. 1769 sept. 30. Telgarecz, Tomáš farár
1769 sept. 30. 1771 - - Lubik, Juraj farár
1771 mar. 14. 1772 - - Szabó, Jozef (1714-1772) farár
1772 mar. 2. 1775 - - Horváth, Martin farár
1775 mar. 7. - - - Várady Franciscus. farár
1811 sp - 1819 - - Borsody Josephus farár
1819 - - 1827 - - Vetserik Josephus farár
1827 - - 1829 - - Majancsik Josephus farár
1829 - - 1832 - - Franczia Joannes farár
1832 - - 1834 - - Szolmossy Georgius farár
1834 - - 1844 sp. - Kokény Franciscus farár
1852 sp. - - - - Jurecký, Ján farár
1853 - - 1859 - - Liptay Petrus farár
1859 - - 1878 - - Kuptsik Josephus farár
1878 - - 1885 - - Kalocsay, Jozef farár
1885 - - 1892 - - Grantner Antonius farár
1892 - - 1893 - - Karkalits Alexander farár
1893 - - 1910 - - Szuchanek Josephus administrátor, farár
1910 - - - - - Simon Emericus administrátor, farár
1932 - - 1938 - - Majoroš, Ján farár
1938 - - - - - Novák Ernestus farár
1953 - - 1953 - - Páczer, Alexander správca farnosti
1958 - - 1962 - - Czuczor František Melicher, OSB, Dr., správca farnosti
1962 - - 1966 - - Lipták, Anton správca farnosti
1966 - - 1968 - - Oravecz, Pavol správca farnosti
1968 - - 1969 - - Urban, Jozef správca farnosti
1970 - - 1978 - - Várközi, Štefan excur.