logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9224
Meno farnosti : Čoltovo
Pcmeno farnosti : coltovo
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 380
Poradie : 118920
Citát : Nagy-Csoltó.

Olim in ADioecesi in ADtu Gömöriensi, VADnali districtu inferiori. Nunc in Dioecesi Rosnaviensi, ADtu Cathedrali, VADtu Putnokiensi. Parochia ab 1756.1) Ecclesia ad Immac. Concept. B. M. V. Matricae ab 1726.

1756. Jul. 28. + 1768. Mart. 7. Mihályi Georgius.
1768. Apr. 5. 1769. Sept. 30. Telgarecz Thomas.
1769. Sept. 30. 1771. - - Lubik Georgius.
1771. Mart. 14. 1772. - - Szabó Josephus.
1772. Mart. 2. 1775. - - Horváth Martinus.
1775. Mart. 7. - - - Várady Franciscus.

1) Helveticae confessioni addicti jam XVI. hic stabiles ministros intertenebant, tales nominatur: 1596. Philippus Labossy, 1665. Stephanus Szendrey, 1680. Michael Rimaszombathy, 1711. Joannes Szentpétery.

Číslo záznamu : 38774
Meno farnosti : Čoltovo
Pcmeno farnosti : coltovo
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 333
Poradie : 45030
Citát : ČOLTOVO 049 12, tel. —, o. Rožňava, (1.100), k. P. M. Národ. (1890). - Fil.: 1. Gemerská Panica (300), k. B. S. J. (1966), 2. Meliata (90), k. P. M. Naneb., 3. Bretka (80), 4. Bohúňovo (70). — K 23, p 15, s 4.
Duchovný správca: Excurrendo z Plešivca.

Číslo záznamu : 50021
Meno kňaza : Jakub(1332,Čoltovo)
Pcmeno kňaza : jakub1332coltovo
Meno farnosti : Čoltovo
Pcmeno farnosti : coltovo
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 192
Poradie : 48960
Citát : Item Jacobus sacerdos ecelesie Sancte Crucis de Ceco (Seco) iuratus dixit non credere valere beneficium (sic), solvit VI. grossos.
Preklad : Jakub, kňaz kostola Svätého Kríža v Čoltove prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než ... , zaplatil 6 grošov.

Číslo záznamu : 50046
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Meliata)
Pcmeno kňaza : mikulas1332meliata
Meno farnosti : Čoltovo
Pcmeno farnosti : coltovo
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 193
Poradie : 49210
Citát : Item Nicolaus sacerdos ecelesie Sancti Pauli [de Mellete iuratus dixit, beneficium non valere ultra, quam] III. fertones, solvit IIII. grossos [et medium].
Preklad : Mikuláš, kňaz kostola sv. Pavla v Meliate (teraz fil. Čoltova), prísažne vypovedal, že benefícium nemá hodnotu viac ako 3 fertóny, zaplatil 4 groše a pol.