logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čimhová

Titul kostola:
sv. Imricha (1775)
Iné mená:
Čimhová: okres Rimavská Sobota/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1980–1990 pričl. k o. Liesek.
1773 Csimhova, Czimhowa, 1786 Cschimhowa, 1808 Csimhova, Cžimhowá, 1863–1913 Csimhova, 1920–1979, 1990– Čimhová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1: Vitanová (1165), k. B. S. J. (1932), kap. P. M. (1912), 2. Oravice (40), kap. Sv. Anny (1817).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Hozzanay Joannes farár
1821 sp. - 1830 sp. - Fehérpataky(Bielopotocký), Jozef farár
1831 sp. - 1839 sp - Richter Josephus farár
1841 sp. - - - - Schmutz Seraphinus farár
1843 sp. - 1856 sp. - Gronka Joannes farár
1965 - - +1991 jan. 10. Mihaliak, Aurel administrátor
1991 mar. 1. 2005 júl 1. Kavoň, Serafín farár