logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKavoň, Serafín

Životopisné dáta:

* 25. novembra 1948, Oravské Veselé, okr. Námestovo

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol ordinovaný 8. júna 1974. V rokoch 1974-1977 bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi, jeden rok kaplánom v Starej Ľubovni, potom od 15. apríla 1978 v Ružomberku, od 1. júla 1979 v Podolínci, od 1. apríla 1980 v Rabči, v rokoch 1980-1983 kaplánom v Zázrivej, v rokoch 1983-1985 bol kaplánom v Oravskej Lesnej. Od 1. novembra 1985 bol správcom farnosti Hnilec a Dedinky, od 1. júla 1988 správcom farnosti Bobrov. V rokoch 1991-2005 spravoval farnosť Čimhová. Od 1. júla 2005 pôsobí ako farár v Malatinej.

Pramene:

http://www.kforava.estranky.sk/clanky/kavs.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišská Nová Ves 1974 - - 1977 - - Kavoň, Serafín kaplán
Stará Ľubovňa 1977 - - 1978 apr. 15. Kavoň, Serafín kaplán
Ružomberok 1978 apr. 15. 1979 júl 1. Kavoň, Serafín kaplán
Podolínec 1979 júl 1. 1980 apr. 1. Kavoň, Serafín kaplán
Rabča 1980 apr. 1. 1980 - - Kavoň, Serafín kaplán
Zázrivá 1980 - - 1983 - - Kavoň, Serafín kaplán
Oravská Lesná 1983 - - 1985 nov. 1. Kavoň, Serafín kaplán
Hnilec 1985 nov. 1. 1988 jún 30. Kavoň, Serafín farský_administrátor
Dedinky 1985 nov. 1 1988 jún 30. Kavoň, Serafín farský_administrátor
Bobrov 1988 júl 1. 1991 mar. 1. Kavoň, Serafín farský_administrátor
Čimhová 1991 mar. 1. 2005 júl 1. Kavoň, Serafín farár
Malatiná 2005 júl 1. 2011 júl 1. Kavoň, Serafín farár
2011 júl 1. - - - Kavoň, Serafín dôchodca