logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chynorany

Zriadenie:
od roku 1640
Titul kostola:
Nanebovzatia Panny Márie (1908)
Iné mená:
Chynorany : okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Chinoran, Chynorany, 1786 Chinoran, Schinoran [!], 1808 Chinorán, 1863 Chynorán, 1873–1907 Chinorán, 1913 Kinorán, 1920– Chynorany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Szőllősy, Štefan (Chynorany, 1630) farár
1648 - - 1662 - - Krencery, František farár
1662 - - 1667 - - Smutko, Štefan(1672) farár
1667 - - 1692 - - Šimko, Martin farár
1692 - - 1699 - - Bartovič, Mikuláš farár
1700 - - +1711 máj 9. Adamovics, Georgius farár
1711 - - 1739 - - Matejovics, Andreas farár
1739 - - +1750 dec. 29. Fabiani, Michael farár
1751 - - 1763 - - Valentovics, Josephus farár
1763 - - 1775 - - Kossuth, Andreas farár
1775 aug. - +1786 - - Frideczky, Paulus farár
1786 - - 1802 - - Rokický, Jakub farár
1802 - - +1822 - - Hazucha, Martinus farár
1822 júl 30. 1844 - - Illing, Franciscus farár
1844 - - +1866 júl 21. Prídavka, Jozef farár 1851 č. kanonik
1866 - - 1902 dec. 31. Špánik, Tomáš farár
1903 máj 5. +1955 júl 30. Wohland, Ignác farár
1955 júl 30. 1968 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti člen komisie SSV
1968 okt. - 1974 jan. - Markovič, Edmund správca farnosti
1974 - - 1977 - - Trulík, Blažej správca farnosti
1977 - - 1985 - - Domian, Anton správca farnosti
1985 mar. - 1990 júl - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
1990 - - 2002 - - Gura, Ladislav farár 1995 ThLic. KUL Lublin