logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chmeľnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Andreja
Iné mená:
1315 ako Hophengart, Hophgart, neskôr ako Hophgarthen (1342), Hopparten (1363), Hopfengorth, Hoppongarth (1408), 1786 Hobgarten, Hobgart, 1808 Hobgárt, Hobgarten, Obgart, 1863, 1927–1948 Hobgart, 1873–1882, 1892–1902 Hobgárt, 1888 Hobgard, 1907–1913 Komlóskert, 1920 Hopgart, 1948– Chmeľnica.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Podsadok (700), k. sv. Jozefa (1943).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1839 sp. - Schubert Franciscus farár
1839 sp. - 1841 sp. - Bártfay Josephus farár
1843 sp. - - - - Lányi, Rudolf farár
1856 sp. - - - - Fischer Josephus farár
1952 - - 1953 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1953 - - 1955 - - Vojtaššák, Štefan správca farnosti
1955 - - 1977 - - Hasaj, Šimon správca farnosti
1978 - - - - - Dorník, Vincent správca farnosti