logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chmeľnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Andreja
Iné mená:
1315 ako Hophengart, Hophgart, neskôr ako Hophgarthen (1342), Hopparten (1363), Hopfengorth, Hoppongarth (1408), 1786 Hobgarten, Hobgart, 1808 Hobgárt, Hobgarten, Obgart, 1863, 1927–1948 Hobgart, 1873–1882, 1892–1902 Hobgárt, 1888 Hobgard, 1907–1913 Komlóskert, 1920 Hopgart, 1948– Chmeľnica.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Podsadok (700), k. sv. Jozefa (1943).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1839 sp. - Schubert Franciscus farár
1821 sp. - - - - Nálepka, Ján Evanjelista kaplán
1822 sp. - 1823 sp. - Zsehrenszky Ignatius kaplán
1824 sp. - - - - Sztramszky Josephus kaplán
1825 sp. - - - - Faigel Josephus kaplán
1827 sp. - 1829 sp. - Dzurilla Josephus kaplán
1830 sp. - - - - Kalherr Joannes kaplán
1831 sp. - - - - Bohinszky Joannes kaplán
1832 sp. - - - - Petrik Nep. Joannes kaplán
1833 sp. - - - - Hentsch Stephanus kaplán
1834 sp. - 1835 sp. - Kulvaisz Joannes kaplán
1836 sp. - - - - Canczler Robertus kaplán
1837 sp. - - - - Matyassóvszky Stephanus, Can. kaplán
1838 sp. - - - - Kressinszky Samuel kaplán
1839 sp. - 1841 sp. - Bártfay Josephus farár
1843 sp. - - - - Lányi, Rudolf farár
1843 sp. - - - - Pischel Carolus kaplán
1856 sp. - - - - Fischer Josephus farár
1952 - - 1953 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1953 - - 1955 - - Vojtaššák, Štefan správca farnosti
1955 - - 1977 - - Hasaj, Šimon správca farnosti
1978 - - - - - Dorník, Vincent správca farnosti