logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bzince pod Javorinou

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Bzince pod Javorinou: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1952 zlúč. o. Dolné Bzince a Horné Bzince do o. Bzince pod Javorinou; 1960 pričl. o. Hrušové.
1952– Bzince pod Javorinou
---------------
Dolné Bzince: 1773 Alsó-Bottfalva, Unter-Bzinetz, Dol[né] Bzince, 1786 Alschó-Bottfalwa, Bzincze, 1808 Alsó-Botfalva, Dolní Bzýnce, 1863–1873, 1888–1913 Alsóbotfalu, 1877–1882 Alsóbotfalva, 1920–1952 Dolné Bzince
Horné Bzince: 1773 Felső-Bottfalva, Ober-Bzinetz, Hor[né] Bzince, 1786 Felschő-Bottfalwa, 1808 Felső-Botfalva, Horní Bzýnce, 1863–1873, 1888–1913 Felsőbotfalu, 1877–1882 Felsőbotfalva, 1920–1952 Horné Bzince
Hrušové: 1773 Hrusso, Hrussowe, 1786 Hruscho, 1808 Hrusó, Hrussow, 1863 Hrusó, 1873–1907 Hrussó, 1913 Russó, 1920–1960 Hrušové
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lubina (250), osady: Cetuna, Hrušové, Hrnčiarové, Podkozince, Vrzávka.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Bzince, 1332) farár
1566 sp. - - - - Štefan(Bzince,1566) kňaz
1676 máj 15. 1680 máj 23. Radosseni, Michal Leopold farár
1680 máj 24. 1684 apr. 23. Lubeticz, Lukáš farár
1684 apr. 24. 1690 okt. - Vlkovics Joannes, Georgius. farár
1690 nov. 10. 1691 jan. 31. Ungváry Michael. farár
1733 jan. 6. 1740 mar. 6. Maršovský, Ján Vojtech farár
1740 mar. 6. 1741 dec. 15. Braxatoris, Matej farár
1741 dec. 16. +1742 máj 11. Mednyánszky, Pavol farár
1742 jún 11. 1748 sept. 6. Bánoci, Ján farár
1748 sept. 7. 1768 sept. 9. Jacubei, Michal farár
1768 sept. 28. 1772 jan. 7. Nebling, Ján farár
1772 jan. 7. 1778 dec. 31. Polakovič, Matej farár
1779 jan. 1. 1779 dec. 31. Piaček, Ján, kanonik administrátor
1780 máj 8. +1792 jún 24. Valenta Franciscus. farár
1792 júl 1. +1809 apr. 7. Laurentič, Štefan farár
1809 apr. 13. 1853 nov. 7. Gramantik, Valentín farár
1853 okt. 27. +1873 okt. 14. Beneš, Jozef (1807-1873) farár
1873 okt. 31. 1873 dec. 31. Zdarill Philippus, OFM farár
1873 dec. 31. 1874 feb. 28. Lipták, Jozef (1843-1876) farár
1874 feb. 28. 1893 mar. 31. Rúčka, Štefan farár
1893 mar. 31. 1894 sept. 4. Brezáni, Norbert Andrej, OFM kňaz
1894 okt. 1. 1901 okt. 1. Jakubeczy, Ernest farár
1894 - - 1901 - - Katona Ernestus administrátor
1901 okt. 1. 1938 júl. 7. Kovalik Vojtech farár
1938 po - 1939 - - Frívaldský, Jozef (1912-1965) administrátor
1939 okt. 1. 1944 jún 1. Čongrády Viliam, správca farnosti
1944 po - 1951 - - Foltán, Július správca farnosti
1951 jún 1. 1957 jan. 6. Raček, Henrich Julián, CCG správca farnosti
1957 jan. 31. 1959 jan. 8. Halenár, Bohumil správca farnosti
1959 aug. 1. 1965 máj 1. Laktiš, Ján administrátor
1965 máj. 1. 1966 mar. 1. Olšovský, Jozef správca farnosti
1966 mar. 1. 1966 júl 1. Turček, Štefan správca farnosti
1966 júl 1. 1971 sept. 30. Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1971 okt. 1. +1978 okt. 20. Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti
1979 mar. 1. 1981 okt. 31. Vojtíšek, Miloš administrátor
1981 nov. 1. 1984 - - Chudý, Rudolf správca farnosti
1985 aug. 15. +1988 okt. 21. Rakovický, Cyril, SDB správca farnosti
1989 júl 16. 1992 aug. 1. Ondreička, František správca farnosti, farár
1992 aug. 1. 1993 aug. 1. Markech, Anton farár
1994 febr. 1. - - - Rúčka Ľubomír farár