logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPiaček, Ján, kanonik

Iné mená:

Piacsek Joannes.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 1746, Považská Bystrica – † 28. decembra 1809, Bratislava

Životopis:

Narodil sa v Považskej Bystrici približne r. 1746. Bakalárske štúdium zavŕšil v generálnom seminári v roku 1768, magisterské (filozofia) 1769, teologické v Pazmáneu na univerzite vo Viedni, 16. marca 1773 bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Zvolene, od roku 1775 v Novom Meste nad Váhom. V r. 1778 prijal farnosť Bzince pod Javorinou. 11. apríla 1779 bol vymenovaný za farára v Pobedime, kde bola 3. septembra 1788 vykonaná kanonická vizitácia Jozefom Baťánom. Venoval 250 zlatých florénov na nákup nového organu do farského Kostola sv. Michala archanjela. V r. 1803 bol povýšený do kolégia bratislavskej kapituly. Odtiaľ bol preložený do ostrihomskej kapituly, kde bol 24. novembra 1808 uvedený. Zomrel na prepošstve v Bratislave, kde si liečil choré zdravie, ako 63-ročný. Tam je aj pochovaný.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 861

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1773 - - 1775 - - Piaček, Ján, kanonik kaplán
Nové Mesto nad Váhom 1775 - - 1778 - - Piaček, Ján, kanonik kaplán
Bzince pod Javorinou 1779 jan. 1. 1779 dec. 31. Piaček, Ján, kanonik administrátor
Pobedim 1779 - - 1803 - - Piaček, Ján, kanonik farár