logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Vyšný Slavkov

Titul kostola:
sv. Michala A. (1887)
Iné mená:
Vyšný Slavkov LE/PV spiš. 1773 Felső-Szalok, Wisny Slawkow, 1786 Felschő-Sálok, Ober-Schlauch, Wissný Slawkow, 1808 Felső-Szálok, Ober-Schlauch, Wyssní Slawkow, 1863–1895, 1907–1913 Felsőszalók, 1898–1902 Felsőszalok, 1920– Vyšný Slavkov

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1774 sp. - - - - Beňuš, Tomáš farár
1811 sp. - - - - Hunszdorfer Josephus farár
1812 sp. - - - - Drengubiak, Ján Nepomuk farár
1821 sp. - 1856 sp. - Thau Antonius farár
1898 - - 1911 - - Marhevka, Andrej administrátor
1911 - - 1920 - - Papp, Eleuterius administrátor
1931 - - 1932 - - Hromada, Július administrátor
1932 - - 1934 - - Ivanecký, Andrej administrátor
1935 - - 1943 - - Matis, Pavol farár
1943 - - 1951 - - Fabian, Ján (1913-1969) farár
1952 - - 1955 - - Hasaj, Šimon správca farnosti
1955 - - 1957 - - Vrabec, Ján Štefan, OFM správca farnosti
1957 - - 1973 - - Vaverčák, Štefan správca farnosti
1973 - - 1974 - - Tatarko, Anton administrátor, správca farnosti
1974 - - 1982 - - Hanzély, Jozef, SVD správca farnosti
1982 dec. 01 1984 - - Boržík, Štefan farský_administrátor
1984 - - 1990 - - Zajac, Michal farský_administrátor