logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Višňové

Zriadenie:
od roku 1515
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1783).
Iné mená:
Višňové: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1980–1990 pričl. k o. Žilina. 1773 Visnove, Visnowe, 1786 Wischnyowe, 1808 Visnyove, Wyssňowé, 1863 Visnove, 1873–1882 Visnyove, 1888–1902 Visnyó, 1907–1913 Felsővisnyó, 1920–1979, 1990– Višňové
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Turie (2.400), k. sv. Michala A. (1580), kap. sv. Anny (1710).
Stručné dejiny:
Farnosť vznikla ako evanjelická koncom 16. storočia. V období rekatolizácie zanikla a obnovená bola až v roku 1787.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1790 - - Hess, Ján Nepomuk, OSsT farár
1790 - 1806 máj 20. Egelský, Pavol farár
1806 máj - 1847 - - Haan, Ján farár
1847 - - 1876 - - Blaškovič, Peter farár
1869 - - 1875 - - Hanzel, Andrej kaplán
1876 - - 1877 - - Kluch, Ján (1837-1911) administrátor
1877 aug. - 1889 - - Pokorný, Jozef (1829-1889) farár
1889 - - 1890 - - Opatovský, Jozef administrátor kaplán v Rosine
1890 - - 1916 - - Frátrik, Alexius farár
1916 - - 1917 - - Leitman, Štefan (1891-1966) administrátor
1917 - - 1939 - - Marsina, Alojz farár
1939 - - 1943 - - Omelka, Jozef administrátor
1943 - - 1953 - - Furjel, Alojz farár
1953 - - 1958 - - Dančík, Rudolf správca farnosti
1958 - - 1967 - - Slota, Karol správca farnosti
1967 - - 1972 - - Figura, Jozef Kalixt, OFM správca farnosti
1973 - - 1974 - - Rojík, Jozef správca farnosti
1974 - - 1984 máj - Šebík, Pavol správca farnosti
1985 - - 1996 - - Gabriš, Milan administrátor
1996 - - 2000 - - Šuráb, Jozef správca farnosti 1999 honor. dekan