logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31910
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 291
Poradie : 41130
Citát : VIŠŇOVÉ 013 23, tel. 8365, o. Žilina, (5.000), k. sv. Mikuláša (1783). — Fil.: Turie (2.400), k. sv. Michala A. (1580), kap. sv. Anny (1710). - K 90, p 38, s 30.
Duchovný správca: Pavol Šebík.
Kňaz bývajúci vo farnosti: Augustín Moncman, SDB.

Číslo záznamu : 41525
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 76
Poradie : 1170
Citát : 6. Višňové. Ecclesia ad S. Nicolaum Ep. consecrata. Parochia Dist. a
anno 1515 iam exstitit et 1787 reerecta sub nomine matre
Capellania localis, ab anno 1805 iterum parochia. Km.
Matricas habet ab anno 1788. Patronus: Fundus
Religionis. Int. Administrator: D. Josephus Omelka.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 1952 1 — — -
______________________________________________________________
Universim: 1952 1 — —

Alt. 135, SS. Ros. 361, SS. Cor. J. 290, Tert. 10, Scap.
425, SMBS 41, Adalb. 50, Inf. J. 60, Prop. F. 30,
Char. 42.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr., teleph.: Rosina, st. viae fer.: Žilina.

Číslo záznamu : 42102
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 85
Poradie : 980
Citát : VISSNYOVE. Paroch. nov. erecta Anno 1788. |
Ecclesia ad S. Nicolaum Episcopum. |
Patronus. Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. Idem, qui Vice-Archi-Diaconus. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
1114 - 14 |
Lingua: Slav. Summa: 1114 - 14 |
Summa Animarum totius Districtus: |
Cath. AC. Jud. |
14,591 118 202 |

Cooperatores.
Hricsó. D. Franciscus Geben.
Liethavae. D. Emericus Závodszky.
Roszinae. D.
Solnae. D. Petrus Blaskovics.

Číslo záznamu : 42286
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 153
Poradie : 2840
Citát : Visnyove. Joannes Hesz. Paulus Egelszky. Joannes Haán.

Číslo záznamu : 43107
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 76
Poradie : 990
Citát : 6. Višňové. Ecclesia ad S. Nicolaum Ep. consecrata. Paro-
chia anno 1515 iam exstitit et 1787 reerecta sub nomine
Capellania localis, ab anno 1805 iterum parochia. Matri-
cas habet ab anno 1788. Patronus: Fundus Religionis.
Parochus: Idem, qui V.-A.-Diaconus Distr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 1565 — — — — --
___________________________________________________________
Universim: 1565 — — — --

Alt. 120, SS. Ros. 366, SS. Cor. J. 268, Tert. S. Franc.
12, Scap. 428, S. M. B. S. 32, Adalb. 49, Inf. J. 44,
Char. 38.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: Rosina. Statio teleg.: Žilina.

Číslo záznamu : 43510
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 74
Poradie : 960
Citát : 3. Felsővisnyó. Ecclesia ad S. Nicolaum Ep. consecrata.
Parochia anno 1515. iam exstitit, reerecta 1788. Matricas
habet ab anno 1788. Patronus: Fundus Religionis.
Parochus: D. Alexius Frátrik.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 1331 2 — 21 — --
___________________________________________________________
Universim 1331 2 — 21 —
Usus Linguae: slav.
Posta: Harmatos. Statio telegr.: Bicscsefalu.

Číslo záznamu : 62762
Meno farnosti : Višňové
Pcmeno farnosti : visnove
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 116
Poradie : 520
Citát : Farnosť vznikla ako evanjelická koncom 16. storočia. V období rekatolizácie zanikla a obnovená bola až v roku 1787. Pôsobili v nej katolícki farári, administrátori: Ján Hes, Pavol Egelský, Ján Haan, Peter Blaškovič, Jozef Pokorný, Ján Kluch, Alex Frátrik, Alojz Marsina, Jozef Omelka, Alojz Furiel, Rudolf Dančík, Kalist Jozef Figúra OFM, Milan Gabriš, Jozef Šuráb, František Cvacho, Vladimír Kutiš, Jozef Bagin.
Matriky sú vedené od obnovenia farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.