logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trenčianska Teplá

Zriadenie:
r. 1507 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Matúša ap. a ev., kons. 28. júna 1789.
Iné mená:
Trenčianska Teplá: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1907 pričl. o. Príles; 1957 vyčl. o. Nová Dubnica; 1976 pričl. o. Dobrá.
1773, 1786, 1863–1888 Tepla, 1808 Tepla, Teplá, 1892–1902 Trencséntepla, 1907–1913 Hőlak, 1920– Trenčianska Teplá
Príles: 1773 Prilesz, Prilez, 1786, 1863–1907 Prilesz, 1808 Prilesz, Příles
Dobrá: 1773, 1786, 1808, 1863–1902 Dobra, 1907–1913 Jólak, 1920–1976 Dobrá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Trenč. Teplice (3.500), k. sv. Štefana (1880), 2. Dobrá (900), k. sv. Kríža (st.).
Stručné dejiny:
Kedy sa v Trenčianskej Teplej postavil kostol, nie je presne známe. Z kánonických vizitácií sa dozvedáme, že už v roku 1507 bola v obci fara, a tým je dokázaná nepriamo aj existencia kostola.
Meno prvého teplanského farára je známe z roku 1519, kedy bola pri trenčianskom chráme zriadená altária, na posviacke ktorej sa zúčastnil aj farár Juraj z Teplej. Spočiatku bola Trenčianska Teplá filiálkou farnosti Dobrá, samostatnou farnosťou bola už v r. 1507.
Počiatky reformácie na trenčianskom panstve, teda aj v obciach teplanskej farnosti sú spojené s majiteľom panstva Imrichom Forgáčom. Šíriteľmi protestantizmu boli aj ďalší vlastníci panstva z rodu Ilešháziovcov.
Dôležitú úlohu v rekatolizácii obyvateľstva zohrali jezuiti. V roku 1644 pričinením ostrihomského arcibiskupa Juraja Lipaja sa usadili v kláštore na Skalke pri Trenčíne. V druhej polovici 17. storočia dostali jezuiti do správy aj niektoré farnosti v Trenčianskom archidiakonáte, medzi ktorými bola aj teplanská farnosť. Patrili do nej vtedy aj obce Trenčianske Teplice, Opatová, Kubrá a Kubrica. Nakoľko teplanská farnosť bola veľmi rozsiahla, v roku 1725 boli obce Kubrá a Kubrica pričlenené k soblahovskej farnosti.
V roku 1789 sa oddelila Opatová a stala sa samostatnou farnosťou, ku ktorej sa pripojila Kubrá. Z pôvodnej rozsiahlej dobranskej farnosti (spred roku 1507) sa tak vytvorili dve: Opatová a Trenčianska Teplá. Farnosť Trenčianska Teplá mala filiálky Trenčianske Teplice, Dobrá a Príles.
V roku 1997 sa od farnosti oddelili Trenčianske Teplice a stali sa novou farnosťou.
V súčasnosti sú hranice farnosti totožné s hranicami obce Trenčianska Teplá.
Základný kameň súčasného farského kostola bol položený 21. apríla 1733. Kostol bol konsekrovaný 28. júna 1789 biskupom Františkom Xaverom Fuchsom a bol zasvätený sv. Matúšovi.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Juraj(Trencianska Teplá,1519) farár
1676 - - 1702 - - Domanizsay, Joannes farár
1702 - - 1705 - - Bárdy, Casparus farár
1705 - - +1725 dec. 25. Dubnický, Štefan farár
1726 - - 1767 - - Pichnyay, Joannes farár
1767 - - 1767 - - Gyuriss, Josephus administrátor
1767 - - 1782 - - Szkladanovics, Stephanus farár
1782 sept. - 1785 jún - Macháček, František farár
1785 jún - 1793 - - Hild, Adalbertus farár
1793 nov. 19. 1804 - - Hábel, František Xaver farár
1804 aug. - 1806 - - Grznárik, Joannes farár
1806 - - 1841 - - Kerekes, Carolus farár
1812 - - 1814 - - Huljak, Ján(1785) kaplán
1831 aug. - 1840 - - Urbánek, Antonius kaplán
1841 - - 1842 - - Nemčák, Ján Nepomuk kaplán
1841 - - 1850 - - Andrejkovič, Samuel farár
1850 - - 1854 - - Žilinčík, Juraj farár
1851 - - 1853 - - Šulaj, Juraj administrátor in spirit.
1854 - - +1865 - - Betták, Adam farár
1859 - - 1860 - - Budatínsky, Ján kaplán
1863 - - 1865 - - Jurík, Michal kaplán
1865 - - +1885 - - Nemčák, Ján Nepomuk farár
1866 - - 1870 - - Stískala, Juraj kaplán
1880 - - 1885 - - Stískala, Juraj interný administrátor
1884 - - 1886 - - Beregi, Andrej kaplán
1885 - - +1887 nov. 2. Stískala, Juraj farár
1886 - - 1887 - - Miklóši, Rudolf kaplán
1887 - - 1888 - - Miklóši, Rudolf administrátor
1888 - - 1889 - - Miklóši, Rudolf kaplán
1888 - - 1896 - - Kropáč, Anton farár
1889 - - 1890 - - Wohland, Ignác kaplán
1890 - - 1893 - - Buček-Šujanský, Andrej kaplán
1893 - - 1896 - - Tóth, Koloman kaplán
1896 - - 1897 - - Tóth, Koloman administrátor
1897 - - 1899 - - Mihalovič, Ladislav kaplán
1897 - - +1901 dec. 2. Radimecký, Michal farár
1897 - - 1897 - - Német, Štefan kaplán
1899 - - 1902 - - Šimončič, Ján kaplán
1899 - - 1901 - - Šimončič, Ján kaplán
1901 - - 1902 - - Šimončič, Ján administrátor
1902 - - 1906 - - Čulen, Michal farár
1902 - - 1907 - - Gabriel, Alexander kaplán
1906 - - 1907 - - Gabriel, Alexander administrátor
1907 - - 1926 - - Rényi, Štefan farár
1907 - - 1909 - - Ronchetti, Jozef kaplán
1909 - - 1910 - - Gallo Štefan, ThDr. kaplán
1910 - - 1912 - - Czeizel, Rudolf kaplán
1912 - - 1915 - - Rybárik, František kaplán
1912 - - - - - Rybárik, František kaplán
1912 - - 1912 - - Beňo, Michal kaplán
1915 - - 1916 - - Miklošovič, František kaplán
1916 - - 1921 - - Nécsey, Eduard kaplán
1921 - - 1923 - - Cisár, Jozef kaplán
1922 - - 1925 - - Tiso, Ján kaplán
1923 - - 1926 - - Juska, Koloman kaplán
1925 - - 1928 - - Tiso, Ján kaplán Trenčianske Teplice
1926 - - 1926 - - Látečka, Andrej Eduard kaplán
1926 - - 1926 - - Látečka, Andrej Eduard administrátor
1926 - - 1959 - - Smieško, Gregor farár
1928 po - 1933 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) kaplán
1933 - - 1934 - - Zlatoš, Kamil kaplán
1934 - - 1936 - - Valo, Michal kaplán
1935 po - 1935 po - Dolník, Ján kaplán
1935 - - 1937 - - Posluch, Anton kaplán
1937 - - 1938 - - Vrablec Jozef, ThDr. kaplán
1937 máj 1. 1940 apríl 1. Haranta, Ján kaplán
1938 - - 1940 máj 31. Drozd, Štefan, PhDr. kaplán
1940 júl 1. - - - Családy, Andrej kaplán
1940 - - 1942 - - Michalka Michal, ThDr. kaplán
1940 - - 1941 - - Šafár Emil, ThDr. kaplán
1941 - - 1948 - - Gerši, Rudolf kaplán
1942 po - 1944 - - Beňuška Justín, Mons. kaplán
1944 okt. 1. 1945 okt. 1. Hudec, Martin kaplán
1945 - - 1947 - - Hedera, Albert kaplán
1947 - - 1949 - - Bednárik, Ľudovít kaplán
1952 - - 1953 - - Rosa, Andrej kaplán
1953 - - 1978 sept. 1. Magnusek, Vojtech kaplán správca kostola vo filiálke, 1978 č. dekan
1959 - - 1968 - - Homola, Ján, SchP správca farnosti
1968 - - 1987 - - Janega Štefan, Mons. ThDr. správca farnosti dekan, kanonik, súdny vikár, p. prelát
1976 - - 1977 - - Baričák Štefan kaplán
1977 - - 1979 - - Šmelka, Ján kaplán
1979 - - 1980 - - Stanček, Ľubomír, CM kaplán 1980-82 zákl. voj. sl.
1980 apríl - 1982 dec. - Šuppa, Jozef, SJ kaplán 1980-82 notár Cirk. súdu
1982 - - 1983 - - Jaroš, Ivan kaplán
1983 - - 1984 - - Vallo, Štefan kaplán
1984 - - 1985 - - Šelinga, Jozef kaplán
1985 - - 1987 - - Šuráb, Marián kaplán
1987 - - 1991 - - Paliatka, Peter správca farnosti
1989 - - 1989 po - Kopecký, Michal kaplán
1991 - - 1992 - - Bohyník, Juraj administrátor
1992 - - 1997 - - Fedorowitz, Peter farár
1997 - - 2006 - - Hlinka, Jozef farár
2006 - - 2013 - - Hriadeľ, Marek farár 2007 monsignor
2010 - - +2017 nov. 24. Hrebík, Anton dôchodok