logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šurany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, mučeníka
Iné mená:
Šurany : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976 pričl. o. Kostolný Sek (po 1882 pričl. o. Veľký Sek), Nitriansky Hrádok; 1976–1990 pričl. o. Úľany nad Žitavou.
1773 Surany, 1786 Schurány, 1808 Nagy-Surány, Welké Ssurany, 1863–1913, 1938–1945 Nagysurány, 1920 Veľké Šurany, 1927–1938, 1945– Šurany
--------------------
Kostolný Sek: 1773 Egyhaz-Szegh, 1786 Egyhásszeg, 1808, 1863–1882 Egyházszeg, 1888–1913, 1938–1945 Egyháznagyszeg, 1920 Naďseg, 1927–1938, 1945–1975 Kostolný Sek
Veľký Sek: 1773 Nagy-Szegh, 1786, 1808, 1873–1882 Nagyszeg, 1863 Nagyszegh
Nitriansky Hrádok: 1773 Varad, 1786 Wárad, 1808 Várad, 1863–1913, 1938–1945 Kisvárad, 1920–1938, 1945–1948 Malý Várad, 1948–1975 Nitriansky Hrádok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Kostolný Sek (1.411), k. P. M. Ruž. (1887), 2. Nitr. Hrádok (1.081), k. sv. Martina (1888), kap. P. M. Lurd. (1937), 3. Lipová (1.871), k. P. M. Sedemb. (1948), kap. P. M. Nep. Poč. (1945), 4. Nový Svet (327) k. B. S. J. (1890).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1296 sp. - - - - Benes(1296,Šurany) farár
1332 medzi 1337 - - - Dominik (Kostolný Sek, 1332) farár
1526 pred - - - - Vincentius. farár
1630 sp. - - - - Gálffy, Ján farár
1634 sp. - - - - Baraňaj, Ondrej (17. stor.) farár
1647 sp. - - - - Szalay, Štefan (1630) farár
1657 oco. - 1664 apr. 28. Farkaš, Štefan Volfgang farár
1668 oco. - - - - Szőlösy Michael farár
1673 máj 7. 1680 - - Petruský, Martin farár
1680 apr. 27. 1686 - - Molnár, Martin farár
1686 dec. 3. 1687 - - Paraky, Albert farár
1687 aug. 28. 1689 - - Vincze Georgius. farár
1689 máj - 1689 - - Károly, Ján František farár
1689 nov. 18. 1692 - - Fraňo, Michal farár
1692 aug. 22. 1693 apr. 22. Loveczky, Vavrinec farár
1693 júl 6. 1696 - - Garai, Ján farár
1696 máj 1. 1700 máj 18. Szentkirályi, Ján farár
1701 apr. 12. 1704 jún 6. Kruspiér, Samuel farár
1704 júl 4. 1707 - - Maršovský, Andrej farár
1707 okt. 29. 1711 - - Gaján, Ján farár
1711 Jan 23. 1714 - - Turnay, Michal farár
1714 mar. 20. 1729 - - Paulecz, Juraj farár
1729 nov. 6. 1740 - - Vörös Stephanus. farár
1740 apr. 21. +1745 máj 24. Bada, Jozef Ignác farár
1745 jún 3. 1751 - - Bartakovič, Michal Ján farár
1751 feb. 5. +1764 mar. 10. Jelenčič, Jozef farár
1764 máj 22. +1797 nov. 26. Sztocsko, Juraj farár
1798 jan. 21. +1810 apr. 4. Vincze Joannes. farár
1810 máj 12. 1827 aug. 28. Berzik, Jozef farár
1827 sept. 17. 1827 okt. - Čičmancay, Jozef farár
1827 okt. 4. +1874 jan. 9. Kardhordó, Anton farár
1874 jan. 9. 1899 - - Rosznáky, Karol administrátor, farár 14. apr. 1874 farár
1885 - - 1886 - - Dedek-Crescens, Ľudovít kaplán
1886 - - 1887 - - Liss, Ignác kaplán
1891 - - 1895 - - Štekláč, Nikodém kaplán
1895 marec 10. 1896 - - Moravek Baltazár kaplán
1896 - - 1899 - - Biringer, Ján kaplán
1899 - - 1900 - - Biringer, Ján administrátor
1900 - - 1901 - - Filkorn, Anton administrátor
1900 - - 1900 po - Čulák, Cyril Ľudovít kaplán
1901 - - 1909 - - Horváth, Emanuel farár
1901 po - 1902 - - Grancsics, Michal kaplán
1902 po - 1904 - - Jehlicska Ján kaplán
1904 po - 1905 - - Petrášek, Augustín kaplán
1905 - - 1905 po - Beneš, Martin kaplán
1905 po - 1909 - - Božek, Peter kaplán
1909 - - 1915 - - Halász, Jozef kaplán
1909 - - 1909 - - Božek, Peter administrátor
1909 - - +1927 máj 9. Turcsányi, Vojtech farár
1915 - - 1916 - - Makkay Štefan kaplán
1916 po - 1922 - - Udvardy František kaplán
1922 - - 1927 - - Škrábik Oskar kaplán
1927 - - 1928 - - Chrenko, Štefan kaplán
1927 - - 1928 - - Bartal Rafael kaplán
1927 - - 1945 - - Grátzer (Grácer) František farár 1928 zást. dekana, škol.inšpektor Nové Zámky, 1940 dekan
1928 - - 1929 - - Rehák, Ladislav (1902-1975) kaplán
1929 - - 1932 - - Szabó, Štefan (1904-1990) kaplán
1932 po - 1932 po - Matuška, Emil kaplán
1932 - - 1936 - - Vachan Štefan kaplán
1936 - - 1938 - - Balažovjech, Vojtech kaplán
1938 po - 1939 - - Hanzlík, Ján (Velčice, 1911) kaplán
1938 - - 1941 - - Kiššimon, Jozef kaplán
1938 - - 1938 po - Pernecký, Martin kaplán
1939 - - 1940 - - Montskó, Tibor profesor náboženstva
1940 - - 1947 - - Guba Jozef katechéta
1941 - - 1943 - - Hrubý Július kaplán
1941 - - 1941 - - Csaplár Ján, kaplán
1944 - - 1945 - - ZÁRECKÝ Štefan, ThDr. kaplán
1944 - - 1945 - - Záreczky Štefan, ThDr. kaplán
1945 po - - - - Hrubý Július profesor náboženstva
1945 - - 1978 - - Markovič, Karol (1912-1978) farár
1945 jan. 1. 1945 po - Komáromy, Štefan kaplán
1946 - - 1947 - - Kovács Václav kaplán
1947 - - 1950 - - Dian, Dionýz kaplán
1947 - - 1949 - - Mesko, František kaplán
1949 jún 12. 1952 - - Sojka, Štefan kaplán
1950 - - 1951 - - Travenec Boris, ThDr. kaplán
1951 - - 1954 - - Kelemen, Ján kaplán
1952 jún 26. 1954 - - Adamkovič, Anton kaplán V tom čase zákl. voj. sl.
1953 - - 1956 - - Máder, Vincent kaplán
1954 - - 1955 - - Mihalovič, Vincent kaplán
1955 jún 12. 1958 - - Rehák, Albert kaplán
1956 jún 24. 1957 - - Šimončík, Ladislav kaplán
1957 jún 23. 1958 - - Sokol, Ján kaplán
1959 - - 1963 - - Čársky, Ľudovít kaplán
1959 - - 1960 - - Bajcár, Karol kaplán
1960 - - 1962 - - Jurík, Peter Karol kaplán
1962 - - 1963 - - Fabián Alexander, SDB kaplán
1962 - - 1972 - - Muška, Štefan František, OFM kaplán
1963 - - 1963 po - Turček, Štefan kaplán
1964 - - 1966 - - Turčina, Ján kaplán
1965 - - 1967 - - Očenáš, František (1938-2018) kaplán
1967 - - 1968 - - Vaško, Rudolf kaplán
1969 jún 22. 1970 - - Mrva, Miloslav kaplán
1969 - - - - - Jurík, Peter Karol inv. dôchodok
1970 - - 1971 - - Chudý, Rudolf kaplán
1971 - - 1975 - - Vaľa, Viliam František, CCG kaplán
1972 po - 1973 - - Válek, Ondrej kaplán
1973 jún 10. 1976 - - Kotes Vladimír, kaplán
1975 - - 1976 - - Rakovický, Cyril, SDB kaplán
1976 sept. 21. 1980 - - Krajčík Peter, kaplán
1976 jún 6. 1977 - - Švec Ján Ernest, OSchP kaplán 1977-1979 ZVS
1977 - - 1978 - - Gubala, Anton kaplán
1977 - - 1977 po - Kurkin, František kaplán
1978 - - 1984 - - Packa, Vojtech správca farnosti
1979 - - 1982 - - Švec Ján Ernest, OSchP kaplán
1980 - - 1983 - - Augustín, Juraj kaplán
1982 - - 1984 - - Riecky, Ján Mária Vianney Marián, OFMCap kaplán
1984 - - 1988 - - Ciutti Irenej kaplán 1985 ZVS
1984 - - 1990 - - Gubala, Alojz správca farnosti
1985 - - 1985 - - Dočolomanský Imrich kaplán
1988 - - 1989 - - Obranec Peter kaplán
1988 - - 1988 po - Vacval Anton M., SDB výpomocný duchovný
1989 - - 1989 - - NAGY Pavol kaplán
1989 - - 1991 - - DRAGÚŇ Marián kaplán
1990 - - 1997 - - Packa, Vojtech farár 1990-1995 docent Starého zákona CMBF Bratislava, dekan
1991 - - 1992 - - Kupča, Július kaplán
1991 - - 1992 - - Glejdura Pavel kaplán
1992 - - 1994 - - Hudec, Slavomír kaplán
1993 - - 1994 - - Blažek, Jozef kaplán
1997 sept. 1. 2000 júl 15. KAMAN Jozef farár 1. júla 1999 šk. dekan N. Zámky
2000 júl 15. 2003 aug. 15. Minarovič Augustín, farár
2003 aug. 15. - - - DAŇO Rudolf farár