logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šurany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, mučeníka
Iné mená:
Šurany : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976 pričl. o. Kostolný Sek (po 1882 pričl. o. Veľký Sek), Nitriansky Hrádok; 1976–1990 pričl. o. Úľany nad Žitavou.
1773 Surany, 1786 Schurány, 1808 Nagy-Surány, Welké Ssurany, 1863–1913, 1938–1945 Nagysurány, 1920 Veľké Šurany, 1927–1938, 1945– Šurany
--------------------
Kostolný Sek: 1773 Egyhaz-Szegh, 1786 Egyhásszeg, 1808, 1863–1882 Egyházszeg, 1888–1913, 1938–1945 Egyháznagyszeg, 1920 Naďseg, 1927–1938, 1945–1975 Kostolný Sek
Veľký Sek: 1773 Nagy-Szegh, 1786, 1808, 1873–1882 Nagyszeg, 1863 Nagyszegh
Nitriansky Hrádok: 1773 Varad, 1786 Wárad, 1808 Várad, 1863–1913, 1938–1945 Kisvárad, 1920–1938, 1945–1948 Malý Várad, 1948–1975 Nitriansky Hrádok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kostolný Sek (1.411), k. P. M. Ruž. (1887), 2. Nitr. Hrádok (1.081), k. sv. Martina (1888), kap. P. M. Lurd. (1937), 3. Lipová (1.871), k. P. M. Sedemb. (1948), kap. P. M. Nep. Poč. (1945), 4. Nový Svet (327) k. B. S. J. (1890).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1296 sp. - - - - Benes(1296,Šurany) farár
1332 medzi 1337 - - - Dominik (Kostolný Sek, 1332) farár
1526 pred - - - - Vincentius. farár
1630 sp. - - - - Gálffy, Ján farár
1634 sp. - - - - Baraňaj, Ondrej (17. stor.) farár
1647 sp. - - - - Szalay, Štefan (1630) farár
1657 oco. - 1664 apr. 28. Farkaš, Štefan Volfgang farár
1668 oco. - - - - Szőlösy Michael farár
1673 máj 7. 1680 - - Petruský, Martin farár
1680 apr. 27. 1686 - - Molnár, Martin farár
1686 dec. 3. 1687 - - Paraky, Albert farár
1687 aug. 28. 1689 - - Vincze Georgius. farár
1689 máj - 1689 - - Károly, Ján František farár
1689 nov. 18. 1692 - - Fraňo, Michal farár
1692 aug. 22. 1693 apr. 22. Loveczky, Vavrinec farár
1693 júl 6. 1696 - - Garai, Ján farár
1696 máj 1. 1700 máj 18. Szentkirályi, Ján farár
1701 apr. 12. 1704 jún 6. Kruspiér, Samuel farár
1704 júl 4. 1707 - - Maršovský, Andrej farár
1707 okt. 29. 1711 - - Gaján, Ján farár
1711 Jan 23. 1714 - - Turnay, Michal farár
1714 mar. 20. 1729 - - Paulecz, Juraj farár
1729 nov. 6. 1740 - - Vörös Stephanus. farár
1740 apr. 21. +1745 máj 24. Bada, Jozef Ignác farár
1745 jún 3. 1751 - - Bartakovič, Michal Ján farár
1751 feb. 5. +1764 mar. 10. Jelenčič, Jozef farár
1764 máj 22. +1797 nov. 26. Sztocsko, Juraj farár
1798 jan. 21. +1810 apr. 4. Vincze Joannes. farár
1810 máj 12. 1827 aug. 28. Berzik, Jozef farár
1827 sept. 17. 1827 okt. - Čičmancay, Jozef farár
1827 okt. 4. +1874 jan. 9. Kardhordó, Anton farár
1874 jan. 9. 1899 - - Rosznáky, Karol administrátor, farár 14. apr. 1874 farár
1899 - - 1900 - - Biringer, Ján administrátor
1900 - - 1901 - - Filkorn, Anton administrátor
1901 - - 1909 - - Horváth, Emanuel farár
1909 - - 1909 - - Božek, Peter administrátor
1909 - - +1927 máj 9. Turcsányi, Vojtech farár
1927 - - 1945 - - Grátzer (Grácer) František farár 1928 zást. dekana, škol.inšpektor Nové Zámky, 1940 dekan
1945 - - 1978 - - Markovič, Karol (1912-1978) farár
1978 - - 1984 - - Packa, Vojtech správca farnosti
1984 - - 1990 - - Gubala, Alojz správca farnosti
1990 - - 1997 - - Packa, Vojtech farár 1990-1995 docent Starého zákona CMBF Bratislava, dekan
1997 sept. 1. 2000 júl 15. KAMAN Jozef farár 1. júla 1999 šk. dekan N. Zámky
2000 júl 15. 2003 aug. 15. Minarovič Augustín, farár