logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Sobrance

Zriadenie:
15. novembra 1943
Titul kostola:
sv. Vavrinca (1970)
Iné mená:
Sobrance SO/KI užhorod. 1986 pričl. o. Komárovce. 1773 Szobrancz, 1786 Sobranz, 1808 Szobráncz, Sobraněc, 1863–1913, 1939–1945 Szobránc, 1920–1939, 1945– Sobrance Komárovce: 1773 Szobrancz-Komorocz, 1786 Sobranz-Komorocz, 1808 Szobráncz-Komorócz, Komorowce, Komárowce, 1863–1902, 1939–1945 Szobránckomoróc, 1907–1913 Szobránckomoró, 1920 Komarovce, 1927–1939, 1945–1985 Komárovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Ostrov (300), k. Nanebevst. Pána (1908), 2. Horňa (210), 3. Baškovce (210), 4. Komarovce (140), 5. Bunkovce (80), 6. Nižná Rybnica (80), 7. Porostov (50), 8. Blatné Remety (20). 9. Blatná Polianka (10).
Stručné dejiny:
Farnosť Sobrance bola znovuzriadená satmárskym biskupom blahoslaveným Jánom Schefflerom 15. novembra 1943 (blahorečený bol 3. júla 2011). Farnosť vznikla vyčlenením z farnosti Tibava.
Sobrance boli už v minulosti farnosťou, ktorá sa spomína ešte v 18. storočí, ale pre ťažkosť časov, keď ani utečenci neboli ochotní usadiť sa v meste, chrám sv. Juraja pustol a chátral, čím úplne zanikol. Jágerskí biskupi dlho hľadali spôsob, ako zachrániť farnosť, to sa však nepodarilo. Pohnutá doba spôsobila, že mesto Sobrance viac ako sto rokov nemalo chrám, kde by sa schádzali veriaci.
V roku 1870 bol v Sobranciach postavený nový chrám, ktorý bol zasvätený sv. Vavrincovi. Miestna komunita sa dlhodobo snažila o zriadenie farnosti, svoje žiadosti adresovali satmárskym biskupom, avšak dlho sa tak nestalo. Po prvej svetovej vojne, keď vznikol Užhorodský vikariát, lebo územie Satmárskej diecézy bolo rozdelené medzi územia troch štátov, disponovala farnosť Tibava aj kaplánskou stanicou, ktorá bola predzvesťou vznikajúcej farnosti.
Sobrančania museli čakať ešte 20 rokov, aby nastala zmena. Po tom, ako v marci roku 1939 vypukla malá vojna, vojenský konflikt medzi Maďarským kráľovstvom a Slovenským štátom, sa Sobrance stali prihraničným mestečkom, ktoré bolo súčasťou Karpatskej expozitúry. Po spomínanej malej vojne bol región vikariátu včlenený do správy spojenej diecézy v Nagyvaráde a Satmári. Na základe rozhodnutia Svätého Otca pápeža Pia XII. bola 28. júna 1941 zrušená spoločná správa týchto dvoch diecéz a obnovená diecéza v Satmári. Za biskupa tejto diecézy bol 26. marca 1942 menovaný Ján Scheffler, ktorý prijal biskupské svätenie 17. mája 1942.
Biskup bol znalý situácie na území Užskej župy, kde vrcholili prípravy na kánonickú vizitáciu, ktorú mal viesť nový satmársky biskup. V danom čase sa otvorila otázka žiadostí veriacich zo Sobraniec. Preto sa nový biskup rozhodol, že v Sobranciach utvorí farnosť. Oficiálna správa o utvorení farnosti bola oznámená v obežníku (Litterae circulares Szathmarini 1943 -VII). Farnosť Sobrance vznikla 15. novembra 1943 a jej prvým správcom sa stal Zoltán Kravianszký, správca farnosti Jenkovce.
Samotný biskup Ján Scheffler navštívil farnosť Sobrance v roku 1944. Bolo to poslednýkrát, keď nás navštívil satmársky biskup. Už v tom čase bola farnosť Sobrance pohraničnou farnosťou, ktorá zažívala nápor utečencov pred vojnou, ako aj zúfalých ľudí, ktorí neraz prekročili tajne hranice, len aby získali základné potraviny.
Sobrance patrili do Satmárskej diecézy až do roku 1977.
Pramene:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231120040 [30.1.2024]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1938 ? - 1943 ? - Tartaľ, Andrej kaplán miesta
1944 - - 1948 - - Kravjanský, Zoltán farár
1949 - - 1952 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) farár
1952 - - 1956 - - Neznámy kňaz
1956 - - 1957 - - Tokár, Jozef správca farnosti
1957 - - 1967 - - Cirbus, Karol administrátor
1967 - - 1972 - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
1972 - - 1985 mar. 1. Švec-Bilý, Ján administrátor
1987 - - 1990 - - Bublák, Vladimír administrátor
1990 - - 1997 - - Andrej, Ján farár
1997 - - 2002 - - Petrík Juraj farár
1998 - - 1999 - - Matuševský, Egíd kaplán
1999 - - 2001 - - Hoľko, Metod kaplán
2001 - - 2002 - - Senderák, Marcel kaplán
2001 - - 2003 - - Senderák, Marek kaplán
2002 - - 2003 - - Polák, Jozef kaplán
2002 - - 2002 - - Janič, Jozef farár
2003 - - - - - Švec - Babov, Ján farár