logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33580
Meno farnosti : Sobrance
Pcmeno farnosti : sobrance
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 224
Poradie : 22940
Citát : SOBRANCE 073 01, tel. 35 35, o. Michalovce, (3.100), k. sv. Vavrinca, d. (1970). — Fil.: 1. Ostrov (300), k. Nanebevst. Pána (1908), 2. Horňa (210), 3. Baškovce (210), 4. Komarovce (140), 5. Bunkovce (80), 6. Nižná Rybnica (80), 7. Porostov (50), 8. Blatné Remety (20). 9. Blatná Polianka (10). — K 65, p 20, s 31.
Duchovný správca: Jan švec Bilý.

Číslo záznamu : 62389
Meno farnosti : Sobrance
Pcmeno farnosti : sobrance
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVIII. Užská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1100
Citát : 4. SOBRANCE, (o. Michalovce).
Schem. Cassov. Satmar. 1948, str. 76: Sobrance, kostol sv. Vavrinca. Táto dedina vznikla na rozsiahlom území tibavského chotára. Tak už r. 1344 sú dve dediny s názvom "Tyba", a každá z nich mala aj kostol, ale zatiaľ spoločného duchovného.(1) R. 1418 sa vyskytuje pod názvami "Wasarustiba alio nomine Zobroncz (!).(2) R. 1418 povolil pápež odpustky pre návštevníkov kostola "Omnium Sanctorum in Wasrasaba," (Wasarostiba).(3) To isté urobil aj r. 1429, a to ecclesie Omnium Sanctorum de Sabranta, Agr. dioc.(4) R. 1452 sa spomína nemenovaný kňaz "ecclesie plebanus Zobrancs."(5) R. 1469 vystupuje "Antonius plebanus de Zobrancz et vicearchidiaconus de Ungh.(6) R.1497 navštívil Lucas presbyter de Zobranz hospital Sancti Spiritus de Urbe v Ríme.(7) Ruský aj maďarský názov prezrádzajú, že sa tam konali trhy. R. 1476 sa uvádzajú Sobrance ako mestečko.(8) R. 1427 mala Warasthyba" 42 port.

1) F-IX/7-47, a Sztáray oklt. I/42. P. tiež poznámku č.2, čís. 9, hlavnéno zoznamu: Tibava.
2) Sztáray oklt. II/202. Tie isté dva názvy sa vyskytujú aj r. 1419, (CsánKi, I/387: Wasarostyba alio nomine Zobranch).
3) Lukcsics, P. I. č. 34.
4) Tamtiez, I. čís. 1095.
5) Sztáray oklt. II/495.
6) Bp.OL.-D1.č. 85. 956.
7) MVat. I/5-65.
8) Csánki, I/387.
9) LC. Ung. col. 553.