logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Slovenská Ves

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Obetovania Pána
Iné mená:
Slovenská Ves: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Tottfalu, 1786 Tóthfalu, Windschendorf, 1808 Tótfalu, Windschendorf, Slowenská Wes, 1863–1882, 1892–1902 Tótfalu, 1888, 1907–1913 Szepestótfalu, 1920– Slovenská Ves
Ves p. Bellova Ves, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlhá Ves, Dolná Ves, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Gemerská Ves, Hajná Nová Ves, Horná Ves, Hrnčiarska Ves, Hurbanova Ves, Chminianska Nová Ves, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kostolná Ves, Krásna Ves, Krížová Ves, Lakšárska Nová Ves, Nacina Ves, Nová Ves, Nová Ves nad Váhom, Nová Ves nad Žitavou, Opatovská Nová Ves, Pavlova Ves, Pečovská Nová Ves, Petrova Ves, Ruská Nová Ves, Slovenská Nová Ves, Slovenská Ves, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Tušická Nová Ves, Uhorská Ves, Veľká Ves, Veľká Ves nad Ipľom, Záhorská Ves, Zemplínska Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Výborná (530), k. sv. Uršuly (1313), 2. Vojňany (250), k. sv. Kataríny (1296).
Stručné dejiny:
Katolícky kostol z II. polovice 14. storočia pôvodne gotický, ktorý bol v roku 1769 prestavaný v barokovom slohu.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 sp. - - - - Almáši, Jakub farár
1763 sp. - - - - Guot, Juraj farár
1765 sp. - - - - Hornlak, Karol Alexander farár
1811 sp. - 1833 sp. - Dulovitz, Jakub farár
1834 sp. - 1856 sp. - Duczedely Ignatius farár
1856 sp. - - - - Missaga Paulus kaplán
1907 - - 1908 - - Janečko, Ján farár
1938 - - 1939 - - Vasilík, Štefan kaplán
1940 - - 1942 - - Kubičiar, Štefan kaplán
1942 - - 1946 - - Šterbák, Jozef kaplán
1946 - - 1947 - - Lizák, Vojtech kaplán
1947 - - 1951 - - Lihosit, Karol kaplán
1952 - - 1959 - - Hudý, Ján správca farnosti
1968 - - 1968 - - Sališ, Peter kaplán
1969 - - 1973 - - Marek, Michal správca farnosti
1973 - - 1977 - - Lang, Ján správca farnosti
1977 dec. 1. 1983 dec. 31. Rozmus, Štefan správca farnosti
1984 - - 1996 - - Lajčin, Ondrej spravca farnosti