logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9320
Meno farnosti : Slovenská Ves
Pcmeno farnosti : slovenskaves
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 423
Poradie : 130130
Citát : Tótfalu.
(Szepes-Tótfalu, Windischdorf, Slovenska-Ves.)
Olim in ADioecesi in ADtu Scepusiensi, Decanali districtu superiori fluvii Poprád. Nunc in Dioecesi Scepusiensi, ADtu Cathedrali, Decanatu Késmarkensi. Antiqua Parochia, quae jam ante 1424. exstitit. et circa 1675. catholicis reddita. Ecclesia ad Purificat. B. M. V. Matricae ab 1673.

1700. occ. - - - - Almássy Jacobus.
1763. occ. - - - - Guot Georgius.
1765. occ. - - - - Horniak Carolus, Decanus, Protonot. Apost.

Číslo záznamu : 30531
Meno farnosti : Slovenská Ves
Pcmeno farnosti : slovenskaves
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 388
Poradie : 51250
Citát : SLOVENSKÁ VES 059 02, tel. 931 05, o. Poprad, (2.018), k. Obet Pána (1769). — Fil.: 1. Výborná (530), k. sv. Uršuly (1313), 2. Vojňany (250), k. sv. Kataríny (1296). — K 53, p 19, s 16.
Duchovný správca: Štefan Rozmus.