logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Skalka nad Váhom

Titul kostola:
Kostol sv. Imricha (1772)
Iné mená:
Skalka nad Váhom : okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1974 zlúč. o. Skala, Skalská Nová Ves a Újazd do o. Skalka nad Váhom. 1973– Skalka nad Váhom
Skala: 1773, 1808 Szkala, Skala, 1786 Skala, 1863–1902 Szkala, 1907–1913 Vágsziklás, 1920–1973 Skala
Skalská Nová Ves: 1773 Skala-Ujfalu, Szkala-Ujfalu, Nowa Wesz, 1786 Skala-Ujfalu, 1808 Szkala-Újfalu, Nowá Wes při Skale, 1863–1902 Szkalaújfalu, 1907–1913 Nemesújfalu, 1920 Skala Nová Ves, Skala Novejsa, 1927–1973 Skalská Nová Ves
Újazd: 1773 Ujesdo, 1786 Ujezda, Wieszdo, 1808 Ujezdo, 1863, 1877–1882, 1892–1902 Ujezdo, 1873, 1888 Ujezdo, 1907–1913 Vágutas, 1920 Ujezdov, 1927–1946 Újezd, 1946–1973 Újazd
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Skalská N. Ves (časť. 426), kap Najsv. Trojice (1795), 2. Újazd (časť, 230), kap. sv. Anny (1912)

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1244 sp - - - - Wikozlaus kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Skalka nad Váhom) kňaz
1583 sp. - - - - Ján(Skalka,1583) farár
1664 sp. - - - - Suhaj, Mikuláš farár
1675 sp. - - - - Šimonovič, Tomáš František farár
1686 sp. - 1688 - - Príleský, Ján (17. stor.) farár
1697 - - 1704 - - Pasztay, Joannes farár
1704 - - 1708 - - Bednári, Matej excurrendo zo Súče
1708 - - 1712 - - Saltir, Mathias farár
1712 - - 1715 - - Mettel, Antonius Benedictus farár
1715 - - 1720 - - Percz, Josephus farár
1720 - - 1722 - - Kolosváry, Franciscus farár
1722 - - 1723 - - Buday, Andreas farár
1723 - - 1728 - - Lánik, Paulus farár
1728 - - 1728 - - Kapalovics, Andreas farár
1728 - - 1730 - - Lánik, Paulus farár
1730 - - 1733 - - Sási, Adam farár
1733 - - 1735 - - Apáthy, Adamus farár
1736 - - 1736 - - Ripnyánszky, Franciscus administrátor
1736 - - 1742 - - Szórád, JoannesJosephus farár
1742 - - 1745 - - Buday, Joannes farár
1745 - - 1748 - - Babilovics, Joannes farár
1748 - - 1749 - - Benyák, Joannes farár
1749 - - 1749 - - Nechálovics, Joannes farár
1749 - - 1752 máj - Fedor, Jozef farár
1752 - - 1762 - - Peťko, Jozef farár
1762 - - 1768 - - Huljak, Ján(1736-1781) farár
1768 - - +1768 dec. 28. Vrankay, Adamus farár
1769 máj 1. 1781 - - Benyacs, Mikuláš farár
1781 júl - 1787 - - Fabus, Joannes farár
1788 jan. 1. 1794 - - Babilovics, Josephus farár
1794 okt. - 1810 - - Balogh, Joannes farár
1810 - - 1819 - - Ghéczy, Juraj farár
1819 - - +1839 mar. 15. Haniska, Ján farár
1839 - - 1842 - - Nemák, Ján farár
1842 - 1876 - Ucsnay Ignatius
1876 - - 1877 - - Dudaj, Ján administrátor
1877 - - 1906 - - Uhrin, Pavol farár
1895 - - 1895 - - Civáň, Karol výpomocný_duchovný
1906 - - 1913 - - Hevera, Ján farár
1910 - - 1911 - - Ballon, Ľudovít výpomocný_duchovný
1913 - - 1952 - - Púchovský, Jozef farár
1943 - - 1944 - - Štrbák, Vojtech kaplán
1945 - - 1946 - - Kutiš, Ján kaplán
1946 - - 1948 - - Spevár, František kaplán
1951 - - 1952 - - Brath, Jozef kaplán
1952 - - 1954 - - Brath, Jozef administrátor
1954 febr. - 1969 - - Michalka Michal, ThDr. správca farnosti
1970 apríl - 1982 - - Rumpel, Karol správca farnosti
1982 - - 1991 - - Staník, Imrich (1919-1992) správca farnosti 17. júla 1983 č. dekan
1991 - - +1995 aug. 30. Omachel, Ernest správca farnosti
1996 - - 2014 - - Strapko, Stanislav administrátor, farár 2011 honor. dekan