logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31845
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 278
Poradie : 40480
Citát : SKALKA NAD VÁHOM 913 31, tel. 84 40, o. Trenčín, (1.028), (1.028) k sv. Imricha (1772). — Fil.: 1. Skalská N. Ves (časť. 426), kap Najsv. Trojice (1795), 2. Újazd (časť, 230), kap. sv. Anny (1912) — Na St. Skalke kap. sv. Benedikta, býv. kl. z r. 1224; na Novei Skalke k. sv. Andreja a Benedikta-(1520—1924). — K 22, p 10. s 8
Duchovný správca: Karol Rumpel.

Číslo záznamu : 41468
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 46-47
Poradie : 600
Citát : 8. Skala. Ecclesia ad S. Emericum Duc. Hung. Parochia
anno 1224 iam exstitit. Matricas habet ab anno 1688.
In ambitu parochiae: Capella S. Annae in coemeterio
Újezdovensi, Capella SS. Trinitatis in coemeterio Skalská
Nová Vesensi, Ecclesia S. Benedicti Erem. et M. in Praedio Dist. a
Skalka. Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus: Idem, matre
qui Secretarius distr. Km

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 246 1 - -
Fil.: Skala-Nová Ves 394 27 - - 1½
Ujezdov 203 - - - 2½
Praed. Skalka 7 - - - 3
____________________________________________________________
Universim: 850 28 — —

SS. Ros. 345, SS. Cor. J. 121, Alt. 89, Scap. 58, SMBS
67, LBS 26, Unio cath. mul. 54, Adalb. 46.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, st. teleph.: loco, statio telegraphica et viae ferreae:

Numerus animarum in toto Districtu:
______________________________________________________________
Cath. Gr. cath. A . C. Jud. Div.
21.252 11 10.102 223 54

III. DISTRICTUS ILAVAENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:

Secretarius Districtualis:
D. Joannes Fabian, Parochus in Horná Poruba.

Parochiae.

Číslo záznamu : 42049
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 59
Poradie : 450
Citát : SZKALA. Paroch. ant Anno 1571. jam exstitit. |
Ecclesia ad S. Emericum Duc. Hung. |
Patronus. Exc. D. Episc. Nitr. |
Parochus. D. Joannes Haniszka. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
210 - 7 |
Filialibus: |
Szkalka Praed. 6 - - | 1/2
Ujezdo 162 - 8 | 3/4
Újfalu + 364 - 81 | 1/4
Lingua: Slav. Summa: 742 - 96

Číslo záznamu : 42256
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 150
Poradie : 2540
Citát : Szkala. Joannes Pasztay. Mathias Bednáry. Mathias Saltir. Antonius Benedictus Mettel. Josephus Percz. Franciscus Kolosváry. Andreas Buday. Paulus Lánik. Andreas Kopalovics. Idem qui prius Paulus Lanik. Adamus Szászy. Adamus Apáty. Franciscus Ripnyánszky. Joannes Josephus Szórád. Joannes Buday. Joannes Babilovics. Joannes Benyák. Joannes Nechálovics. Josephus Fodor. Josephus Petyko. Joannes Hulyák. Adamus Vrankay. Nicolaus Benyács. Joannes Fabus. Josephus Babilovics. Joannes Balogh. Georgius Géczy. Joannes Haniszka.

Číslo záznamu : 43053
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 47
Poradie : 450
Citát : 8. Skala. Ecclesia ad S. Emericum Duc. Hung. Parochia
anno 1224 iam exstitit. Matricas habet ab anno 1688.
In abitu parochiae: Capella S. Annae in coemeterio Újez-
dovensi, Capella SS. Trinitatis in coemeterio Skalská Nová
Vesensi, Ecclesia S. Benedicti Erem. et M. in Praedio
Skalka. Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus:
D. Josephus Púchovský.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 224 1 -- -- --
Fil.: Skala-Nová Ves 321 24 -- 1 -- 1½
Ujezdov 186 -- -- -- -- 2½
Praed. Skalka 13 -- -- -- -- 3
___________________________________________________________
Universim: 744 25 — 1 —

SS. Ros. 330, SS. Cor. J. 119, Alt. 91, Scap. 56, S. M. B. S.
85, L. B. S. 26, Unio cath. mul. 62, S. Adalb. 41.
Usus linguae: Slavicae.
Posta: loco, statio telegraphica: Trenčín.

Mumerus animarum in toto Districtu:
_________________________________________________________
Cath. Graec. un. A. C. H. C. Čsl. Jud. Div.
18894 2 9730 17 6 243 95

III. DISTRICTUS ILAVIENSIS.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. D. Josephus Beňák, Parochus Dubnicaensis, Inspec-
tor scholarum elem. Distr., Canonicus hon. C. E. N.

Secretarius- Districtualis:
Cl. D. Šimon Gallo, SS. Theologiae Doctor, Parochus
Košecaensis.

Parochiae.

Číslo záznamu : 43459
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 48
Poradie : 450
Citát : 8. Vágsziklás. Ecclesia ad S. Emericum Duc. Hung. Parochia
anno 1324. iam exstitit. Matricas habet ab anno 1688.
In ambitu parochiae: Capella SS. Trinitatis in coemeterio Nemesujfalvensi, Ecclesia S. Benedicti Erem. et M. in
Praedio Szkalka. Patronus: Episcopus Nitriensis. Parochus:
Idem, qui V.-A.-Diaconus Distr.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 216 — — 8 — --
Fil.: Nemesujfalu 257 12 — 19 -- ¾
Vágutas 185 — — 7 — 2½
Praed. Szkalka 6 -- -- -- -- 1¼
___________________________________________________________
Universim 664 12 — 34 --
Usus Linguae: slavicae.
Posta loco, statio telegraphica: Nemsó.

III. Districtus Illaviensis.

Vice-Archi-Diaconus:
A. R. ac Cl. D. Josephus Chorényi, pag. 21.

Secretarius Districtualis:
D. Ignatius iun. Diera, Parochus Felsőtölgyesensis.

Parochiae:

Číslo záznamu : 50152
Meno kňaza : Mikuláš(1332,Skalka nad Váhom)
Pcmeno kňaza : mikulas1332skalkanadvahom
Meno farnosti : Skalka nad Váhom
Pcmeno farnosti : skalkanadvahom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 200
Poradie : 50270
Citát : Item Nicolaus de Sancto Americo iuratus solvit II. grossos.
Preklad : Mikuláš zo Skalky nad Váhom prísažne zaplatil 2 groše.