logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oravské Veselé

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1764
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Oravské Veselé : okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Veszele, Wesele, 1786 Weszele, 1808 Veszele, Weselé, 1863 Veszelle, 1873–1913 Veszele, 1920–1946 Veselé, 1946– Oravské Veselé
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1764 aug. 7. 1769 júl 3. Kronner, Jakub farár
1770 jún 1. - - - Ketzer, František farár
1811 sp. - 1824 sp. - Hadanyák Mathias farár
1825 sp. - 1831 sp. - Hadanyák Mathias farár
1832 sp. - 1837 sp. - Kronka Nicolaus farár
1930 - - 1930 - - Mihaliak, Aurel kaplán
1931 - - 1932 - - Trstenský, Viktor kaplán
1936 - - 1937 - - Čurila, Štefan kaplán
1939 - - 1941 - - Banas, Jozef kaplán
1941 - - 1941 - - Brenkus, Jozef (1910-) kaplán
1943 - - 1944 - - Žemba, Ignác kaplán
1944 - - 1944 - - Sula, Andrej kaplán
1946 - - 1947 - - Pánči, Bernard kaplán
1947 - - 1958 - - Brtko, Kornel správca farnosti
1962 - - - - Pirožek, Alojz správca farnosti