logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 9338
Meno farnosti : Oravské Veselé
Pcmeno farnosti : oravskevesele
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 434
Poradie : 133190
Citát : Veszele.

Olim in ADioecesi in ADiaconatu Nitriensi, VADnali districtu superiori Árvensi. Nunc in Dioecesi Scepusiensi, ADtu Árvensi, Decanatu Námesztóensi. Antiqua Parochia, quae 1764. restituta. Ecclesia ad Stam Elisabetham Vid. Matricae ab eodem anno.

1764. Aug. 7. 1769. Jul. 3. Kronner Jacobus.
1770. Jun. 1. - - - Ketzer Franciscus.

Číslo záznamu : 30457
Meno farnosti : Oravské Veselé
Pcmeno farnosti : oravskevesele
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 376
Poradie : 50510
Citát : ORAVSKÉ VESELÉ 029 62; tel. 96 31, o. D. Kubín (2500), k. sv. Alžbety (1815), kap. sv. Jána Nep. v Hájke, kap. Sv. Rod. na Nižnom konci, kap. P. M. Bol. na Zajovke, kap. P. M. na Rabč. ceste, kap. P. M. pri Sihelnom, kap. 3. pádu na Magurnej c. — K 53, p 20, s 21.
Duchovný správca: Alojz Pirožek.