logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Krásno nad Kysucou

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Ondreja (1867)
Iné mená:
Krásno nad Kysucou: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Krászno, Krasno, 1786 Kraszan, 1808 Kiszucza-Krászno, Kysucké Krásno, 1863 Kiszucakraszno, Újkraszno, 1873 Ujkrászno, 1877–1895 Krasznó, 1898–1902 Krásznó, 1898–1913 Karásznó, 1920 Krasno, 1927– Krásno nad Kysucou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Zborov (2.585), k. P. M. Nep. Poč. (1973), 2. Kalinovo, kap. P. M. Pomoc. Kresť. (1918).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1791 - - Villimovich, Urbanus farár
1791 - - 1791 - - Slávik, Firmus, OFM administrátor
1791 - - 1798 - - Nádhoránszky, Arcadius farár
1798 - - 1802 - - Kornelius, OFM farár
1802 - - 1802 - - Žuffa, Pavol farár
1802 - - 1810 - - Bielek, Ján Krstiteľ farár
1810 - - 1816 - - Kalinay, Joannes farár
1816 - - 1853 - - Majer, Joannes farár
1834 - - 1838 - - Šimoník, Jozef kaplán
1853 - - 1867 - - Vornácsek, Ignác farár
1860 - - 1860 po - Príhoda, Ján kaplán
1868 - - 1890 - - Černý, Michal farár
1890 - - 1916 - - Kardoš, Jozef (1850-1916) farár
1912 - - 1915 - - Bergendy, Štefan ml. kaplán
1915 - - 1917 - - Bergendy, Štefan ml. interný administrátor
1917 - - 1926 - - Cvinček, Andrej administrátor, farár
1918 - - 1918 - - Pecár, Štefan kaplán
1923 - - 1924 - - Šinkovič, Vincent kaplán
1924 - - 1925 - - Kollár, Pavol (1894-1939) kaplán
1927 - - 1947 - - Burlas, Matej farár 1938 dekan čadč. dištr., 1942 vicearchidiakon
1930 - - 1932 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán
1932 - - 1935 - - Magnusek, Vojtech kaplán
1934 po - 1935 - - Haranta, Ján kaplán
1936 - - 1939 - - Hudec, Štefan (1910-1989) kaplán
1939 - - 1941 - - Beňačka, Filip kaplán
1941 - - 1942 - - Grman, Koloman kaplán
1942 - - 1944 - - Omachel, Ernest kaplán
1946 - - 1948 - - Melo, Jozef kaplán
1947 - - 1949 - - Dančík, Rudolf kaplán
1948 - - 1948 - - Melo, Jozef administrátor
1948 - 1952 - Omachel, Ernest farár
1950 - - 1954 - - Kiška, Ladislav kaplán voj. zákl. sl.
1952 - 1958 - - Krčmárik Pavol administrátor
1954 - - 1956 - - Šujak, Cyril kaplán
1957 - - 1958 - - Špaňúr, František kaplán
1957 - - 1990 - - Baláži, Ľudovít, Mons. správca farnosti 1973-90 dištr. dekan KNM, 1980 monsignor
1958 apríl 14. 1959 - - Baránek, Rudolf kaplán vyšetrovacia väzba od 2. mája do 18. júna 1958
1964 - - 1967 - - Daniš, Ján kaplán
1967 - - 1968 - - Korec, Rudolf kaplán
1968 - - 1970 aug. 15. Danihel, Peter kaplán
1970 - - 1971 - - Rojík, Jozef kaplán
1972 - - 1973 - - Zicho, Ján kaplán
1973 po - 1980 - - Porubčin, Ladislav kaplán
1980 po - 1982 - - Brňák, Dominik kaplán
1983 - - 1984 - - Slávik, Ján (1955-2021) kaplán
1985 - - 1987 - - Floriš, Emil kaplán
1987 - - 1989 - - Kopecký, Michal kaplán
1990 - - 2001 - - Sandanus, Ondrej správca farnosti 1990–97 dekan Kysucké Nové Mesto, 1997 monsignor
1993 - - 1995 - - Lieskovský, Cyril kaplán
2010 - - 2013 - - Sňahničan, Ján výpomocný duchovný