logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31914
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 292
Poradie : 41170
Citát : KRÁSNO NAD KYSUCOU 023 02, tel. 956 288, o. Čadca, (8.705), k. sv. Ondreja (1867). — Fil.: 1. Zborov (2.585), k. P. M. Nep. Poč. (1973), 2. Kalinovo, kap. P. M. Pomoc. Kresť. (1918). — K 182, p 58, s 88.
Duchovný správca: Ľudovít Baláži.
Kaplán: Ladislav Porubčin.

Číslo záznamu : 41541
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 85
Poradie : 1330
Citát : 3. Krásno n/Kysucou. Ecclesia ad S. Andream Ap. Parochia
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In ambitu
parochiae: Capella SS. Rosarii in Zborov n/Bystricou.
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: Idem, qui
Secretarius distr. — Cooperator: D. Colomannus Grman.

Num. anim. Cath. Gr. cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 3457 1 1 3 - 1-6
In Zborov: 2171 - - 2 - 4-10
____________________________________________________________
Universim: 5628 1 1 5 —

SS. Ros. 795, SS. Cor. J. 400, SMBS 175, S. Adalb. 155,
Scap. 97, Congr. Mar. 148, Tert. 85, SKM 95, Prop. F.
574, Char. 30.
Usus linguae: slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica, viae ferreae: loco.

Číslo záznamu : 42110
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836
Strany : 88
Poradie : 1060
Citát : ÚJ-KRÁSZNÓ. Paroch. nov. erecta An. 1789. |
Ecclesia ad S. Andream Apost. |
Patronus Exc. Consilium R. L. H. |
Parochus. D. Joannes Majer. |
In Matre: Cath. AC. Jud. |
2071 - 9 | 1. 2.
Filiali: |
Zborov 1460 - 10 | 1. 2.
Lingua: Slav. Summa: 3531 - 19 |
Summa Animarum totius Districtus: |
Cath. AC. GR. Jud. |
27,255 11 4 317 |

Cooperatores.
Divinae. D. Joannes Lottner.
Kiszucza-Újhely. D. Joannes Bapt. Tocsegh. D. Josephus Biestyár.
Neszlussae. D. Franciscus Bilszky.
O Beszterczae. D. Joannes Nemcsák.
Ochodniczae. D.
Új-Beszterczae. D.
Új-Krásznó. D. Josephus Simonik.

Číslo záznamu : 43122
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 85
Poradie : 1140
Citát : 3. Krásnon/Kysucou. Ecclesia ad S. Andream Ap. Parochia
erecta anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In ambitu
parochiae: Capella SS. Rosarii in Zborov n/Bystricou.
Patronus: Fundus Religionis. Parochus: D. Matthias
Burlas. Cooperator: D. Stephanus Hudec.

Num. anim. Cath. Gr. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 2978 1 2 -- 12 1 1-6
In Zborov: 1831 1 1 -- 7 -- 7½
___________________________________________________________
Universim: 4809 2 3 — 19 1

Alt. 500, SS. Ros. 780, SS. Cor. J. 400, S. M. S. S. 165,
S. Adalb. 137, Scap. 805, Congr. Mar. 178, Tert. S. Franc.
79, Orol 156, SKM Zborov 95.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, telephonium, statio telegraphica: loco.

Číslo záznamu : 43532
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 84
Poradie : 1180
Citát : 3. Karásznó. Ecclesia ad S. Andream Ap. Parochia erecta
anno 1789. Matricas habet ab anno 1789. In ambitu
parochiae: Capella SS. Rosarii in Felsőzboró. Patronus:
Fundus Religionis. Parochus: D. Josephus Kardoss.
Cooperator: D. Stephanus Bergendy iun.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 2441 2 — 14 — —
Fil.: Felsőzboró 1639 1 — 10 — 7½
___________________________________________________________
Universim 4180 3 — 24 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, st. telegr. Csacza.

Číslo záznamu : 62663
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018
Skratka knihy : schem2018
Strany : 50
Poradie : 120
Citát : Farnosť vznikla v roku 1788, pôsobili v nej farári, administrátori: Urban Vilimovič, OFM, Arkádius Nadhoránsky OFM, p. Kornelius OFM, Pavol Žufa, Ján Bielek, Ján Kalinaj, Ján Majer, Ignác Vornáček, Michal Černý, Jozef Kardoš, Andrej Cvinček, Matej Burlas, Jozef Melo, Ernest Omachel, Pavol Krčmárik, Ľudovít Baláži, Ondrej Sandanus, Pavol Špita.
Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.

Číslo záznamu : 66727
Meno farnosti : Krásno nad Kysucou
Pcmeno farnosti : krasnonadkysucou
Názov knihy : Velička, Drahomír: Zoznam kňazov farností Žilinskej a Nitrianskej diecézy, el. text. Žilina 2021.
Skratka knihy : DH
Poradie : 30
Citát : KRÁSNO N. KYSUCOU
Urban Vilimovič, OFM 1788-1791
Firmus Slávik, OFM 1791
Arkádius Nadhoránsky, OFM 1791-1797
Kornelius, OFM 1798-1799
Pavol Žuffa 1799-1802
Ján Bielek 1802-1810
Ján Kalinay 1810-1815
Ján Mayer 1815-1853
Ignác Vornáček 1853-1867
Michal Černý 1867-1890
Jozef Kardoš 1890-1916
Andrej Cvinček 1917-1926
Matej K. Burlas 1927-1947
Jozef Melo 1946-1948
Ernest Omachel 1948-1952
Pavol Krčmárik 1952-1958
Ľudovít Baláži 1958-1990
Ondrej Sandanus 1990-2001
Pavol Špita 2001-2013
Marian Vojtek 2013-