logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kostoľany nad Hornádom

Titul kostola:
sv. Štefana, m. (1774)
Iné mená:
465 Družstevná pri Hornáde: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica) 1961 zlúč. o. Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany do o. Družstevná pri Hornáde.
1961– Družstevná pri Hornáde
Kostoľany nad Hornádom: 1773 Sz[ent]-István, Kosczelany, 1786 S[ent]-Ischtwán, Koscschelani, 1808 Szent-István, Szent-Ivány, Kostelany, 1863–1873, 1888–1902 Szentistván, 1877–1882 Kosztolányszentistván, 1907–1913 Hernádszentistván, 1920 Kostelany, Koscelany, 1927–1948 Kostolany nad Hornádom, 1948–1961 Kostoľany nad Hornádom
Malá Vieska: 1773 Kisfalu, Male Weska, 1786 Kischfalu, Malá Weska, 1808 Kisfalu, Malá Wieska, Malá Wěska, 1863–1902 Kisfalu, 1907–1913 Sároskisfalu, 1920 Vieska, Maloveska, 1927–1961 Malá Vieska
Tepličany: 1773 Tapolcsán, Tapolcsán, Czepliczany, 1786 Tapolcschán, 1808 Tapolcsán, Tepličany, Cepličany, 1863, 1888–1898 Tapolcsán, 1873–1882, 1900–1913 Tapolcsány, 1920–1961 Tepličany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Malá Vieska (1240), k. P. M. Narod. (1803), 2. Tepličany (570), 3. Sokoľ (780).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Stanislav(Kostoľany nad Hornádom,1332) kňaz
1798 - - 1804 - - Zatureczky, Adam farár
1804 - - 1805 - - Popik, Jozef administrátor
1805 - - 1815 - - Baldovský, Michal farár
1815 - - 1829 - - Bratosevics, Ján farár
1829 - - 1850 - - Rothammer, František farár
1850 - - 1874 - - Fabián, Jozef (1814-1884) farár
1874 - - 1875 - - Škvor, Anton Jozef administrátor
1875 - - 1906 - - Kručilák, Štefan administrátor-farár
1889 - - 1898 - - Pavliár, Karol na dôchodku
1906 - - 1911 - - Makovič, Alexander farár
1911 - - 1914 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
1914 - - 1940 - - Blaško, Ján (1880-1947) farár
1941 - - 1952 - - Pavlík, Jozef administrátor-farár
1944 - - 1945 - - Šišler, Štefan kaplán
1952 - - 1966 - - Perháč, Ernest administrátor
1966 - - 1972 - - Kišiday, Alexander, František administrátor
1973 - - 1990 - - Rimár, Michal farár
1990 - - 2005 - - Fejczo, Eugen, PaedDr farár
2005 - - - - - Stronček, Stanislav administrátor
2006 nov. 1. - - - Svat, Peter výpomocný duchovný