logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 33503
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 210
Poradie : 22170
Citát : DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE, — časť Kostolany nad Hornádom 044 31, tel. 982 31, o. Košice-vidiek, (3.700), k. sv. Štefana, m. (1774) — Fil.: 1. Malá Vieska (1240), k. P. M. Narod. (1803), 2. Tepličany (570), 3. Sokoľ (780). — K 93, p 30, s 33.
Duchovný správca: Michal Rimár.

Číslo záznamu : 50284
Meno kňaza : Stanislav(Kostoľany nad Hornádom,1332)
Pcmeno kňaza : stanislav1332sokol
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 207
Poradie : 51590
Citát : Item Stanislaus sacerdos de Sacolha iuratus [dixit, non ultra] duas marcas per annum valere, solvit XII. grossos.
Preklad : Stanislav, kňaz z Kostolian nad Hornádom, prísažne vyhlásil, že (jeho benefícium) nemá hodnotu viac ako dve marky ročne, zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 55436
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 354
Poradie : 103110
Citát : Item de Zokolis solvit II. grossos.
Preklad : (Kňaz) zo Sokoľa (teraz filiál. far. Kostoľany nad Hornádom) zaplatil 2 groše.

Číslo záznamu : 56083
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109580
Citát : Item de Zekole.
Preklad : Tiež (kňaz) zo Sokoľa (teraz filiál. far. Kostoľany nad Hornádom).

Číslo záznamu : 56086
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109610
Citát : Item de Alzokole.
Preklad : Tiež z Nižného Sokoľa (Sokoľ je teraz fil far. Kostoľany nad Hornádom).

Číslo záznamu : 56089
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 369
Poradie : 109640
Citát : Item de Felzokole.
Preklad : Tiež z Vyšného Sokoľa (Sokoľ je teraz fil far. Kostoľany nad Hornádom).

Číslo záznamu : 62457
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 1860
Citát : 59. SOKOĽ, (o. Košice).
a) 207: Stanislaus sacerdos de Sacolha, hb.: 2 m. za rok. d.: 12 gr.
b) -. -
c) 354: de Zokolis, 2 gr.-
d) 369: de Zekole.-

0-207/71: Szokoly. Balássy pripúšťa možnosť, že by tu mohli prichádzať do úvahy aj Sokoľany, (Szakály) v Abovskej stolici. Avšak názov tejto dediny nájdeme v publikácii MVat. I/1, str.211, (Zaquol,- pozri č. 38, zoznamu fár Abovskej stolice). Balássy sám uvádza túto faru aj v zozname fár Abovskej stolice, (0-161/28). Ostatne vyššie uvedený názov "Sacolha" je v pápežskom registri uvedený pod nadpisom: "Archidyaconatus de Sumis", teda fara patrila do drienovského VAD-nátu. Schem.104: Sokoľ, (zf). Fara Kostolany n/Hornádom. O kostole tejto dediny nie je v domácich dokumentoch zmienky.(1) Ani teraz tam nie je kostol; "de Sacala, (1298;(2) Zakalya, (1359);(3) "Via de Sakalya", (1410);(4) "Zakaly" s 20 portami,(1427).(5) V oblasti dediny Sokoľ sa nachádzajú vysoko na kopci zvyšky hrádku, o ktorom sa tvrdilo, že je to v stredovekých listinách často spomínaný hrad Sokoľ. Ale prof. Dr. Varsik dokazuje, že hrad Sokoľ stál na kopci Hradová blízo Košíc pri Hornáde, a že spomenutý hrádok vznikol v súvislosti s kráľovskými poľovačkami, ktoré sa tu v hlbokých lesoch konali so sokolmi.(6)

1) Prof. dr. Varsik vysvetľuje tento zjav tak, že na pravom brehu Hornádu sa tiahlo rozsiahle územie, obývané aj kráľovskými sokoliarmi. Na tomto území vzniklo niekoľko osád. Z nich jedna, ktorá ležala okolo kostola sv. Štefana Prvomučeníka, sa nazývala Kostolany, (teraz Družstevná, po maď. "Hernádszentistván" podľa petrocínia kostola). Vznikom nových osád zanikol pôvodný názov "Álzokolc", ktorý je uvedený v pápežskom registri z r. 1334, (MVat. I/1-354), a to medzi farami Budimíra, Kysaku, Ploského a "de Zokolisa", ktorého názov aplikujeme na dedinu Sokoľ. V páp. registri z r. 1335 je po "Alzokole" vsunutý ešte názov "Felzokole", o ktorom autor tvrdí, že tu ide o hradnú faru Sokoľ na košickej Hradovej. Prof. dr. Varsik zatiaľ nelokalizoval v I. zväzku svojho diela názvy, ktoré my vzťahujeme nu dedinu Sokoľ, t.j. "Sacolha", (1332), "Zokolis"(1334) a "Zekole"(1335). Možné, že sa tak stane až v II. zväzku. (P. č. 81-82 tohto zoznamu: Alzokolc a Felzokolc).

2) W-XII/479.
3) Bossányi: Regesta supplicationum, II/376.
4) ZSO-II/2. č. 7857.
5) LC. Saros, col. 4.
6) Varsik, I/172.

Číslo záznamu : 62525
Meno farnosti : Kostoľany nad Hornádom
Pcmeno farnosti : kostolanynadhornadom
Číslo knihy : 94501
Názov knihy : Trochta, J.:Zoznam stredovekých fár na Sl.,XVI. Šarišská stolica
Skratka knihy : Trochta
Poradie : 2550
Citát : 43. KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM, (teraz súčasť obce Družstevná pri Hornáde, o. Košice).
Schem. 104: Kostolany n/Hornádom. Podľa prof. Varsika vznikla táto osada okolo kostola na území Sokoľa na poli smerom k Tepličanom. Táto osada dostala časom názov Kostolany, (maďarsky Szenzistván podľa patrocínia kostola sv. Štefana Prvomučeníka. Prvý raz sa spomína pod názvom "Zenthestwan" (1423).(1) R. 1555 nájdeme už aj slovenský názov dediny -"Zent Istwan alias Costelanka"(2) Patrocínium kostola sa zachovalo doteraz.(3) R. 1427 mal "Zenthistwan" deväť port.(4) Podľa prof. Dr. Varsika nájdeme túto dedinu aj v pápežskom registri, a to pod názvom Alzokolc, (Alzokole).(5)

1) Varsik: Osídlenie Košickej kotliny, I/447-448.
2) Tamtiež, I/447-448.
3) Jubil. schem. I/393.
4) LC. Saros. col. 4.
5) P.čís. 81 hlavného zoznamu: Alzokolc.