logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gelnica

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1397)
Iné mená:
Gelnica: okres Gelnica/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Gelniczium, Gölnicz, Gelnicza, 1786 Gölnicz, 1808 Göllnicz, Gölnitz, Gelnice, Hnilec, 1863, 1888 Göllnicbánya, 1873–1882, 1892–1913 Gölnicbánya, 1920 Gelnica, 1927–1948 Gelnica, Göllnitz, 1948– Gelnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Prakovce (2.000), k. sv. Ľudmily (1883).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Guilbot(1332,Gelnica) kňaz
1787 po - 1794 - - Štipernic, Jakub kaplán
1804 - - 1829 - - Frantsovits Joannes farár
1811 sp - - - - Marfovszky Andreas kaplán
1811 sp - - - - Volny Josephus kaplán
1812 sp - - - - Albrecht Joannes, Praep. kaplán
1821 sp - 1825 sp - Velbavszky Michael kaplán
1821 sp - - - - Zvolenský, Ignác kaplán
1821 sp - 1822 sp - Skalník, Vavrinec kaplán
1825 sp - - - - Zachárek Stephanus kaplán
1825 sp - 1828 sp - Szloszártsik Josephus kaplán
1827 sp - - - - Szatalay Stephanus kaplán
1828 sp - 1829 sp - Turcsán Antonius kaplán
1829 sp - 1831 sp - Fejér-Pataky Carolus kaplán
1830 - - 1852 - - Albrecht Joannes, Praep. farár
1830 sp - - - - Motura Antonius kaplán
1831 sp - - - - Fábian Josephus kaplán
1834 sp - - - - Fejér-Pataky Carolus kaplán
1834 sp - - - - Schirgl Franciscus kaplán
1838 sp - - - - Grunstein Florianus kaplán
1838 sp - 1844 sp - Miller Joannes kaplán
1840 sp - 1844 sp - Rosnavszky Josephus kaplán
1853 - - 1873 - - Faller Antonius farár
1853 sp - - - - Sveda Andreas kaplán
1853 sp - - - - Lauf, Jozef kaplán
1873 - - 1874 - - Szlovik, Joannes administrátor
1874 - - 1900 ? - Kniesten, Ignatius farár
1900 - - 1901 - - Lukács Stephanus farár
1901 - - 1924 ? - Szobissek Aemilianus farár
1924 - - 1925 - - Vysocký, František správca farnosti
1926 ? - 1978 - - Znak, Rudolf správca farnosti
1928 - - 1928 - - Kabla, Ľudovít kaplán
1939 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
1939 - - 1940 - - Macko-Družbacký, Ján kaplán
1940 - - 1941 - - Duraj, Juraj kaplán
1941 - - 1941 - - Belák, Zoltán Jozef kaplán
1941 - - 1943 - - Čanecký, Michal kaplán
1947 - - 1947 - - Kubus, Ján kaplán
1947 - - 1949 - - Trizna, Vojtech kaplán
1950 - - 1951 - - Hlavatý, Vavrinec Ján, OFMConv kaplán
1951 - - 1953 - - Štepanovský, Vendelín kaplán
1954 - - 1956 - - Spišák, Tibor kaplán
1955 - - 1956 - - Podolinský, Štefan kaplán
1956 - - 1957 - - Hörmann, Karol kaplán
1957 - - 1959 - - Hamráček, František kaplán
1959 - - 1961 - - Spišák, Tibor kaplán
1962 - - 1963 - - Mics, Imrich kaplán
1966 - - 1970 - - Lilko, František kaplán
1966 - - 1966 - - Rus, Peter kaplán
1970 - - 1971 - - Štefan Jozef kaplán
1971 - - 1977 - - Schmidt, Ľudovít, SVD kaplán
1977 - - - - - Baláž Krištof kaplán
1978 - - 1990 - - Sokolský, Jozef správca farnosti