logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gelnica

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1397)
Iné mená:
Gelnica: okres Gelnica/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Gelniczium, Gölnicz, Gelnicza, 1786 Gölnicz, 1808 Göllnicz, Gölnitz, Gelnice, Hnilec, 1863, 1888 Göllnicbánya, 1873–1882, 1892–1913 Gölnicbánya, 1920 Gelnica, 1927–1948 Gelnica, Göllnitz, 1948– Gelnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Prakovce (2.000), k. sv. Ľudmily (1883).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Guilbot(1332,Gelnica) kňaz
1804 - - 1829 - - Frantsovits Joannes farár
1830 - - 1852 - - Albrecht Joannes, Praep. farár
1853 - - 1873 - - Faller Antonius farár
1873 - - 1874 - - Szlovik, Joannes administrátor
1874 - - 1900 ? - Kniesten, Ignatius farár
1900 - - 1901 - - Lukács Stephanus farár
1901 - - 1924 ? - Szobissek Aemilianus farár
1924 - - 1925 - - Vysocký, František správca farnosti
1926 ? - 1978 - - Znak, Rudolf správca farnosti
1978 - - 1990 - - Sokolský, Jozef správca farnosti