logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dohňany

Zriadenie:
od roku 1865
Titul kostola:
sv. Cyrila a Metoda (1865).
Iné mená:
Dohňany: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1979 pričl. o. Mostište, Zbora.
1773 Dohnyan, Dohnan, 1786 Dohanin [!], Donyan, 1808 Dohnyán, Dohňany, 1863 Dohnyán, 1873–1882, 1892 Dohnán, 1888, 1895–1902 Dohnan, 1907–1913 Donány, 1920 Dohnany, Dohňany, 1927– Dohňany
Mostište: 1773 Mostistye, 1786 Moschtischtye, 1808 Mosztistye, Mostisstě, 1863 Mosztistje, 1873–1882 Mosztyistye, 1888–1902 Mostistye, 1907–1913 Lednichidas, 1920–1979 Mostište
Zbora: 1773, 1786, 1808, 1863–1902 Zbora, 1907–1913 Alsózboró, 1920–1979 Zbora
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Hoštiná (88), 2. Ihrište (9), 3. Mostište (31), 4. Zbora (35), 5. Vieska-Bezdedov (22).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1865 - - +1898 máj 28. Bielek, Jozef farár
1898 - - +1916 jún 2. Opatovský, Jozef farár
1916 - - 1916 - - Kempný, Juraj administrátor
1916 - - 1917 - - Žembery, Cyril administrátor
1917 - - +1926 apr. 28. Mišík, Augustín farár
1927 - - 1927 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
1938 - - 1939 - - Žatko, Filip administrátor zároveň Lúky p. M.
1939 - - 1941 - - Žatko, Filip administrátor zároveň kaplán Lysá
1941 - - 1943 - - Žatko, Filip administrátor
1943 - - 1959 - - Ferenczy Teodor správca farnosti
1959 - - 1960 - - Rúčka, Koloman správca farnosti
1960 - - 1967 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1967 - - 1970 - - Slota, Karol správca farnosti
1970 - - 1971 jan. - Šamaj, Milan kaplán
1971 - - 1972 - - Mikunda, Celestín správca farnosti
1972 - - 1973 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1973 - - 1983 - - Zuščák, Filip správca farnosti
1984 - - 1989 - - Slávik, Ján (1955-2021) správca farnosti
1989 - - 1992 - - Gavenda, Pavol správca farnosti
1992 - - 1993 - - Jedinák, Milan excurrendo z far. Lysá pod Makytou
1993 - - 1997 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1998 - - 2013 - - Ondrejička Ján správca farnosti 2007 monsignor, 2008 pracuje na cirk. súde v Žiline