logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 31862
Meno farnosti : Dohňany
Pcmeno farnosti : dohnany
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 282
Poradie : 40650
Citát : DOHŇANY 020 51, tel. —, o. Pov. Bystrica, (1.134), k. sv. Cyrila a Metoda (1865). — Fil.: 1. Hoštiná (88), 2. Ihrište (9), 3. Mostište (31), 4. Zbora (35), 5. Vieska-Bezdedov (22). — K 22, p 7, s 13.
Duchovný správca: Filip Zuščák.

Číslo záznamu : 41489
Meno farnosti : Dohňany
Pcmeno farnosti : dohnany
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 58
Poradie : 810
Citát : matre
1. Dohňany. Ecclesia ad SS. Cyrillum et Methodium EE. Km.
CC. Parochia erecta anno 1865. Matricas habet ab anno
1865. Liberae Episcopalis collationis. Int. Administrator:
Idem, qui Secretarius distr.

Num. anim. Cath. A. C. Jud. Div.
In Matre: 811 301 23 1 -
Fil.: Hostina 92 351 - - 8
Ihrište 5 142 - - 3
Moštište 4 229 - - 5
Zbora 12 553 - - 5
_____________________________________________________________
Universim 924 1576 23 1

Adalb. 25, SS. Cor. J. 50, SKM 40, Ros. 48.
Usus linguae: Slavicae.
Posta, statio telegr. et teleph.: Puchov n/V, statio viae
fer.: loco.

Číslo záznamu : 43073
Meno farnosti : Dohňany
Pcmeno farnosti : dohnany
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 59
Poradie : 650
Citát : 1. Dohňany. Ecclesia ad SS. Cyrillum et Methodium EE. Dist. a
CC. Parochia erecta anno 1865. Matricas habet ab anno matre
1865. Liberae Episcopalis collationis. Int. Km. Administrátor: D. Rudolphus Minarovský, in examine
Pro-Synodali approbatus.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In Matre: 650 265 -- 17 -- --
Fil.: Hoštiná 53 366 — -- -- 8
Ihrište — 133 — 5 -- 3
Moštište 1 231 — — — 5
Zbora 20 474 — — 2 5
__________________________________________________________
Universim: 724 1469 — 22 2

Alt. 43, Adalb. 23, SS. Cor. J. 65, Inf. J. 20.
Usus linguae: Slavicae.
Posta loco, statio telegr. et teleph. Púchov n/V.

Číslo záznamu : 43480
Meno farnosti : Dohňany
Pcmeno farnosti : dohnany
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 59
Poradie : 660
Citát : 2. Donány. Ecclesia ad SS. Cyrillum et Methodium EE.
CC. Parochia erecta anno 1865. Matricas habet ab anno
1865. Liberae Episcopalis Collationis. Paro-
chus: D. Joannes Opatovszky.

Num. anim. Cath. A. C. H. C. Jud. Div.
In matre: 512 197 — 30 — —
Fil.: Hadas 35 239 — 9 — 8
Igricze 2 191 — 5 — 2
Ledniczhidas — 240 — — — 5
Alsózboró — 517 — 19 — 6
___________________________________________________________
Universim 549 1384 — 63 —
Usus Linguae: Slav.
Posta loco, statio telegr. Puhó.

Číslo záznamu : 62777
Meno farnosti : Dohňany
Pcmeno farnosti : dohnany
Číslo knihy : 1066145
Názov knihy : Schematizmus Žilinskej diecézy 2018. Vydal Biskupský úrad v Žiline 2018
Skratka knihy : Schem2018
Strany : 138
Poradie : 660
Citát : Farnosť bola zriadená v roku 1865, pôsobili v nej farári, administrátori: Jozef Bielek, Jozef Opatovský, Juraj Kempný, Augustín Mišík, Anton Kompánek, Filip Žatko, Teodor Ferenczy, Koloman Rúčka, Celestín Mikunda, Filip Zuščák, Ján Slávik, Pavol Gavenda, Ivan Jaroš, Pavol Herud, Ján Ondrejička.
Matriky sú vedené od vzniku farnosti, sú zachované.
Poznámka DKI : Zoznam kňazov v Schematizme vypracoval Drahomír Velička.