logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Boťany

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
B. S. J. (1907).
Iné mená:
Boťany: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773 Bottyány, 1786 Bottyan, 1808 Bottyán, Boťany, Boťťany, 1863, 1888–1913, 1938–1945 Battyán, 1873–1882 Bottyán, 1920 Boťany, 1927–1938, 1945–1948 Boťany, Battyán, 1948– Boťany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bačka (200), k. sv. Imricha (14. st.), 2. Čierna (150), 3. Kapoňa (100).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Bačka,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(Bačka,1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Michal(Boťany,1332) kňaz
1719 - - 1730 - - Molnár, Andrej farár
1730 - - 1735 - - Puspoki, Andrej farár
1735 - - 1738 - - Berkes, František farár
1738 - - 1747 - - Vagó, Gergely Donát farár
1747 - - 1754 - - Redei, Josephus farár
1754 - - 1763 - - Borbély, Benedikt farár
1763 - - 1776 - - Szomy, Imrich farár
1776 - - 1798 - - Kovacs, Adam farár
1798 - - 1804 - - Ruttner, František farár
1798 - - 1805 - - Ruttne[r], František pôsobil
1805 - - 1811 - - Druzsik, Ján farár
1811 - - 1817 - - Fogarassy, Anton farár
1817 - - 1819 - - Andrištik, František farár
1819 máj 4. +1860 jan. 10. Bányay, Jozef farár
1860 - - 1888 - - Magyarváry, Andrej administrátor-farár
1888 - - 1888 po - Tasnády, Jozef administrátor
1888 - - +1917 mar. 25. Lojda, Jozef administrátor-farár
1917 - - +1942 febr. 13. Gasparik, Ján administrátor, farár 1934 vicedekan, 1935 dekan, 1941 farár, č. kanonik
1942 - - 1942 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) doč.správca farnosti
1942 - - 1945 - - Várfalvi, Michal administrátor
1945 - - +1963 sept. 17. Kmetz, Imrich administrátor biskup. radca
1963 - - 1975 - - Kravjanský, Zoltán administrátor
1975 - - 1976 - - Bartko, Alexander(1947) administrátor
1976 - - 1983 - - Štász, Dezider farár