logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Borský Mikuláš

Zriadenie:
1397
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Borský Mikuláš: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
pred 1920 vyčl. o. Bílkove Humence; 1975 pričl. o. Borský Peter (1926 vyčl. o. Šajdíkove Humence).
1773 Bur S[an]cti Nicolaj, Bur-Sz[ent]-Miklos, Bur-S[ank]t-Nicklasz, Bur Sw[atý] Mikulass, 1786 Búr-S[ank]t-Miklosch, Bur-S[en]t-Miklósch, 1808 Búr-Szent-Miklós, Búr-Sankt-Niklas, 1863–1913 Búrszentmiklós, 1920 Burský Svätý Mikuláš, 1927–1960 Borský Svätý Mikuláš, 1960– Borský Mikuláš
---------------
Borský Peter: 1773 Bur S[an]cti Petri, Bur-Sz[ent]-Péter, Bur-S[ank]t-Peter, Bur Swaty Peter, 1786 Búr-S[ank]t-Peter, Bur-S[ent]-Péter, 1808 Búr-Szent-Péter, Bur-Sankt-Peter, 1863–1913 Búrszentpéter, 1920 Burský Svätý Peter, 1927–1960 Borský Svätý Peter, 1960–1974 Borský Peter
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Borský Peter (1540), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1656), kap. P. M. Trnavskej.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Architektoris, Pavol farár
1646 - - 1666 - - Jankovič, Ján (Borský Mikuláš, 1646) farár
1666 - - 1668 - - Bellošič, Lukáš farár
1668 aug. 31. 1669 - - Sutovics, Štefan Juraj Ján farár
1669 mar. 13. 1682 - - Miko, Baltazár Matej farár
1682 feb. 13. 1700 - - Albrechtovič, Pavol farár
1700 máj 7. 1709 - - Kováčovič, Ján farár
1709 máj 13. 1712 - - Rivolovič, Ján farár
1712 sept. 16. 1720 - - Némethy, Martin farár
1720 júl - 1724 mar. 4. Hanusek, Pavol farár
1724 - - 1737 - - Klempay, Ján Gašpar farár
1737 jún 3. 1739 - - Kraus, Ján Jozef Ignác farár
1739 feb. 13. 1751 - - Szlávik, Michal farár
1751 okt. 9. 1751 nov. 27. Klempay, Ján farár
1751 nov. 18. 1752 dec. - Frank, Andrej Ján farár
1753 feb. 9. 1763 dec. - Faber, Peter farár
1763 dec. 13. 1776 - - Gazapy, Ladislav farár
1776 dec. 21. 1780 - - Kubáni, Matej farár
1780 - - 1804 - - Škultéty, Andrej (1737-1805) farár
1803 nov. 5. 1804 mar. 1. Kubica, Jozef (-1817) kaplán
1804 - - +1806 máj 1. Kreskay, Pavol farár
1806 - - 1818 - - Intibus, Jozef farár
1818 - - +1826 okt. 9. Madovčík, Juraj farár
1826 - - 1828 - - excurrendo spravované z vedľajšej farnosti
1828 - - +1843 apr. 2. Matejovič, Štefan farár
1831 mar. 18. 1832 - - Chotiborský, Gašpar kaplán
1843 - - 1844 nov. - Szmazsenka, František Xaverský farár
1845 jan. 17. 1873 apr. 24. Klena, Matej farár
1873 apr. 24. 1875 júl 22. Lachmann, Teodor Bohdan farár
1875 jún 21. 1888 - - Hrachovský, Leopold farár
1880 - - 1884 mar. 6. Horáček, Jozef kaplán
1886 nov. - 1888 - - Kubicza Terentius kaplán
1888 - - +1908 júl 5. Príhoda, Pavol farár
1888 - - 1888 - - Cellý, Jozef administrátor
1891 - - 1892 - - Boll, Ján kaplán
1892 - - 1908 - - Nečesálek, Michal Karol kaplán
1908 - - 1926 - - Nečesálek, Michal Karol farár
1909 po - 1915 - - Žák Michal kaplán
1909 po - - - - Zsák Michal kaplán
1915 - - 1919 - - Krištúfek, Vendelín kaplán
1915 - - 1916 - - Krištúfek, Vendelín kaplán
1918 - - 1919 - - Krištúfek, Vendelín kaplán
1919 sept. 21. 1920 - - Chrenko, Štefan kaplán
1919 - - 1919 po - Hudyma, Vojtech kaplán
1920 - - 1922 - - Karmaš, Augustín kaplán
1921 po - 1922 - - Zálešák, Ferdinand kaplán
1922 po - 1926 - - Karmaš, Augustín kaplán
1926 - - 1929 - - Karmaš, Augustín administrátor
1929 - - 1934 - - Karmaš, Augustín farár
1932 po - 1934 - - Uherčík, Michal kaplán
1932 po - 1934 - - Uherčík, Michal správca farnosti
1934 po - 1935 - - Mikulka, Anton kaplán
1936 - - 1937 - - Pernecký, Martin kaplán
1937 po - 1939 - - Turza Ján kaplán
1939 - - 1939 po - Čongrády Viliam, kaplán
1939 jún 29. 1940 - - Foltán, Július kaplán
1940 - - 1942 - - Hrušecký, Jozef kaplán
1942 po - 1945 - - Varga, Jozef (1915-1986) kaplán
1945 - - 1946 - - Zeman, František kaplán
1946 - - 1947 - - Travenec Boris, ThDr. kaplán
1947 - - 1952 - - Szitás Vojtech kaplán
1951 - - 1955 - - Gecík, Aurel Štefan, OFM správca farnosti
1951 - - 1955 - - Gecík, Aurel Štefan, OFM kaplán
1955 - - 1960 - - Šátek, Jozef správca farnosti
1958 - - 1958 - - Danišovič, Andrej kaplán
1959 - - 1959 po - Bernadič, František kaplán duch. správca
1960 - - 1969 - - Hollý, Ľudovít správca farnosti
1970 - - 1979 - - Tóth, Jozef, SDB (1920-2013) správca farnosti
1979 - - 1985 - - Kotes Vladimír, správca farnosti
1985 - - 1990 - - Bernát, Viliam správca farnosti
2006 júl 1. - - - Kamody, Teodor administrátor