logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty k tejto farnosti:
Číslo záznamu : 8684
Meno farnosti : Borský Mikuláš
Pcmeno farnosti : borskymikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 53-54
Poradie : 16390
Citát : Búr-Szent-Miklós.

In ADtu Sasvárensi, VADtu Morva-Szent-Jánosensi. Parochia exstitit ante 1397.1) Matricae ab 1646. Ecclesia ad S. Nicolaum Epp. Lingua slavica. Patronus: Familia Caes. et Regia.

1630. occ. - - - - Architeetoris Paulus.
1646. - - 1666. - - Jankovichius Joannes.
1666. - - 1668. - - Bellosics Lucas.
1668. Aug. 31. 1669. - - Sutovics Stephanus.
1669. Mart. 13. 1682. - - Mikó Balthasarus.
1682. Febr. 13. 1700. - - Albrechtovich Paulus.
1700. Maji 7. 1709. - - Kovacsovics Joannes.
1709. Maji 13. 1712. - - Rivolovics Joannes.
1712. Sept. 16. 1720. - - Némethy Martinus.
1720. Jul. - 1727. - - Hanuszek Paulus.
1727. Nov. 27. 1737. - - Erdélyi Franciscus.
1737. Jun. 3. 1739. - - Krausz Joannes.
1739. Febr. 13. 1751. - - Szlavik Michael.
1751. Oct. 9. 1751. Nov. 27. Klempay Joannes.
1751. Nov. 18. 1752. Dec. - Frank Joannes, Andreas.
1753. Febr. 9. 1763. Dec. - Faber Petrus.
1763. Dec. 13. 1776. - - Gazapy, vel Gazaffy Ladislaus.
1776. Dec. 21. 1780. - - Kubányi Mathias, VADnus.
1780. - - 1804. - - Skulteti Andreas, VADnus.
1804. - - + 1806. Maji 1. Kreskay Paulus.
1806. - - 1818. - - Intibus Josephus.
1818. - - + 1826. Oct. 9. Madovcsik Georgius.
1828. -- - + 1843. Apr. 2. Matejovics Stephanus, VADnus.
1843. - - 1844. Nov. - Szmazsemka Josephus.
1845. Jan. 17. 1873. Apr. 24. Klena Mathias, Spiritualis Ditr.
1873. Apr. 24. 1875. Jul. 22. Lachmann Theodorius, Admin.
1875. Jun. 21. 1888. - - Hrachovszky Leopoldus.
1888. - - - - - Prihoda Paulus.

1) Occurrit in Statutis Capituli Strig. de a. 1397. Péterffy, l. c.

Číslo záznamu : 9421
Meno farnosti : Borský Mikuláš
Pcmeno farnosti : borskymikulas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894supp
Strany : 1051
Poradie : 232440
Citát : Búr-Szent-Miklós.
Ab 1727—1737. Klempay Joannes. Erdélyi Franciscus deleatur.

Číslo záznamu : 28788
Meno farnosti : Borský Mikuláš
Pcmeno farnosti : borskymikulas
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 71
Poradie : 2820
Citát : Obvod b — dekan Emil Vidovič

1. Borský Mikuláš — 2. Brezová pod Bradlom — 3. Cerová-Lieskové - 4. Dojč — 5. Hradište pod Vrátnom — 6. Jablonica — 7. Koválov - 8. Myjava — 9. Osuské — 10. Prievaly — 11. Rohov — 12. Senica — 13 Sobotište — 14. Saštínske Stráže — 15. Štefanov — 16. Turá Lúka 17. Vrbovce.

BORSKÝ MIKULÁŠ 908 77, tel. 952 92, o. Senica (4.040), k. sv. Mikuláša (1753), kap. P. M. Sedemb., kap. sv. Márie Magd., kap. sv. Jána Nep. — Fil.: Borský Peter (1540), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1656), kap. P. M. Trnavskej. — K 64, p 48, s 27. Duchovný správca: Jozef Tóth.