Branecký, Jozef: Krátke dejiny zoborského kláštora a opátstva

Zoborský kláštor je do kameňa vtesaný dokument zbožnosti a usporiadaného života našich predkov už pred tisíc a viac rokmi. Duša každého Slováka musí sa naplniť šľachetnou hrdosťou a vznešenou pýchou, keď počuje: Nitra, Zubor, zuborský kláštor. Tento kus slovenskej zeme má byť každému Slovákovi najdrahším darom Nebies, lebo najprv tu sa hlásalo spásonosné evanjelium Kristovo, lebo je posvätený životom a blahodarným účinkovaním sv. Ondreja a Beňadika, lebo odtiaľto vyvierala národná a kultúrna vyspelosť našich predkov. Kultúrne veľavýznamný je záznam v listine kráľa Kolomana z roku 1111, kde sa dočítame, že medzi štyrmi nitrianskymi kanonikmi Villermus bol gramatikus-učiteľ. Najstaršie dejiny tejto požehnanej zeme sú slávnymi dejinami i slovenského národa. Keďže teda Nitra, čiže podľa záznamov z IX.—X. storočia: Nitrava, bola kolískou slovenského kultúrneho ducha, centrom slovenskej svojráznosti a samostatnosti, právom pokladáme Nitru za mať slovenského národa, s ktorou úzko sú späté dejiny zuborského kláštora. Sú bohaté, poučné a slovenský národ predstavujú nám v jeho veľkosti a duševnej bohatosti.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

31 s.

Rok vydania

1945

Vydavateľ