Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva

Zhotovil som katalóg kňazov, ktorí pôsobili v jednotlivých farnostiach BBB, od najstarších časov, ktoré sa dajú dokumentárne doložiť, až po dnešnú dobu. Kňazi neboli síce nejakí veľavýznamní činitelia v spoločnosti ľudskej, ale konali duchovnú prácu na výchove ľudí, potom kultúrnu prácu medzi ľudom, tak v školách, ktoré boli v dávnych časoch zverené cirkvi, ako aj v iných rozličných podujatiach. Okrem toho boli aj hospodárski pracovníci, pri gazdovstve, ktoré bolo v minulosti nerozlučnou súčiastkou života na fare. Niektorí gazdovali obyčajne, iní pokrokovo a intenzívne, iní boli ovocinári, záhradkári, včelári a chovatelia zvierat. Tým nepriamo prispievali pokroku na dedinách. Pre kultúru viedli kroniky, štatistiky, matriky, rozličné pozorovania, pracovali ako vedúci rozličných kultúrnych podujatí, hrali divadlá, cvičili spevokoly, viedli kapely a pod. Myslím, že sa svedčí, aby aspoň zo stručných životopisných údajov bol im postavený malý pamätník v cirkevnom rámci pri príležitosti dvestoročnice založenia BBB.

Stiahnite si túto knihu zdarma:

PDF DOC EPUB HTML

 

Katalógové číslo: 907730 Kategória: Autor:

Ďalšie informácie

Autor

Jazyk

Počet strán

217

Rok vydania

1969