logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZsilinsky, Anton Kazimír, OSB

Iné mená:

Kazímír ZSILINSZKY

Tituly:

člen SLK

Životopisné dáta:

* 1. marca 1910, Nové Zámky – † po r. 1979, Nové Zámky

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Rehole svätého Benedikta. Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 15. júla 1934. V rokoch 1934-1936 pôsobil ako profesor na benediktínkskom gymnáziu v Komárne, v rokoch 1936-1938 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a znovu sa vrátil do Komárna. Od r. 1939 bol správcom farnosti Vesprémvarsány, v rokoch 1940-1943 prednášal na Filozofickej fakulte Pázmány v Budapešti. V r, 1943 bol znovu profesorom benediktínskeho gymnázia a profesorom teológie. Od r. 1945 bol profesorom v Komárne, potom v Galante, v rokoch 1949-1952 v Kláštore pod Znievom v okrese Martin. V rokoch 1952-1954 spravoval farnosť Janova Lehota v okrese Žiar nad Hronom, v rokoch 1954-1957 pôsobil vo Veľkom Cetíne v nitrianskom okrese, v rokoch 1957-1966 v Matúškove v okrese Galanta, od r. 1966 vo Váhovciach v okrese Galanta a potom v Bake v okrese Dunajská Streda, pričom bol aj členom Slovenskej liturgickej komisie. Od r. 1977 žil na odpočinku v rodisku, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 359;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-T-Z.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1934 júl 15. 1936 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB profesor gymnázia OSB
Bratislava 1936 - - 1938 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB fil. fak. UK
Komárno 1938 - - 1939 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB profesor gymnázia OSB
Veszprémvarsány (Maď.) 1939 - - 1940 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
Budapešť (Maď.) 1940 - - 1943 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB fil. fak. Pázmány
Komárno 1943 - - 1945 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB profesor gymnázia OSB a teológie
Komárno 1945 - - 1945 po - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB prof.
Galanta 1945 po - 1949 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB prof.
Kláštor pod Znievom 1949 - - 1952 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB prof.
Janova Lehota 1952 - - 1954 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
Veľký Cetín 1954 - - 1957 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
Matúškovo 1957 - - 1966 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
Váhovce 1965 - - 1966 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
Baka 1966 po - 1977 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti člen Slov. liturg. komisie
Nové Zámky 1977 - - +1979 po - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB dôchodok