logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŽovic, Marcel

Tituly:

stredoškolský profesor, školský inšpektor, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 25. apríla 1897, Preseľany, okr. Topoľčany – † 3. januára 1976, Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol 29. júna 1922 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1922-1923 bol kaplánom v Terchovej, od r. 1924 v Nitre. V r. 1929 zložil prosynodálne skúšky, v r. 1930 skladal skúšky na vyučovanie náboženstva na stredných školách a stal dočasným správcom farnosti Krásno nad Nitrou. V r. 1931 sa stal kaplánom v Bánovciach nad Bebravou, od r. 1932 pôsobil vo farnosti Dežerice, najprv ako administrátor, od r. 1936 ako farár. Od r. 1939 bol farárom vo Veľkých Chlievanoch. Od r. 1943 bol tiež školským inšpektorom. V rokoch 1948-1968 bol správcom farnosti Bánovce nad Bebravou a tiež dekanom dištriktu. V r. 1971 už žil na odpočinku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII, Nitra 1937, s. 177; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLII, Nitra 1942, s. 164; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 181; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 160; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Terchová 1922 - - 1924 - - Žovic, Marcel kaplán
Nitriae, 1924 - - 1930 - - Žovic, Marcel kaplán
Krásno 1930 - - 1931 - - Žovic, Marcel administrátor
Bánovce nad Bebravou 1931 - - 1932 - - Žovic, Marcel kaplán
Dežerice 1931 - - 1939 - - Žovic, Marcel farár
Veľké Chlievany 1939 dec. 1 1948 aug. 30. Žovic, Marcel farár