logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŽidek, Pavol

Iné mená:

Židek Pavel

Tituly:

Mgr., honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 4. februára 1949, Rajec nad Rajčiankou – † 3. júna 2020, Ďurčiná, okr. Žilina, poch. v Rajci

Životopis:

Po maturite študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia bol 10. júna 1973 vysvätený za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Košeci, tri roky v Nemšovej. V rokoch 1977 - 1997 spravoval farnosť Vysočany. V r. 1997 bol exkardinovaný do Banskobystrickej diecézy a bol farárom v Sliači, v rokoch 1999 - 2002 vo Zvolene, pričom bol zároveň dekanom Dekanátu Zvolen. V rokoch 2002 – 2006 bol farárom v Kamenci pod Vtáčnikom. V r. 2006 bol inkardinovaný do Nitrianskej diecézy, stal sa administrátorom farnosti Lúky. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináležal od 14. februára 2008 do Žilinskej diecézy. V r. 2009 mu bol udelený titul honorárneho dekana. Od r. 2013 žil na odpočinku v Ďurčinej pri Rajci. Zádušná svätá omša sa slúžila 5. júna 2020, v sobotu bol pochovaný v rodisku vedľa svojich rodičov.
V r. 2022 vyšla monografia o ňom.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 327;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200604020

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košeca 1973 - - 1974 - - Židek, Pavol kaplán
Nemšová 1974 - - 1977 - - Židek, Pavol kaplán
Vysočany 1977 - - 1997 - - Židek, Pavol správca farnosti
Kamenec pod Vtáčnikom 2002 - - 2006 - - Židek, Pavol farár


Stručná bibliografia:

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1066735Židek, LadislavPavel Židek2022