logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovZboran, Viktor

Tituly:

hudobník

Životopisné dáta:

* 13. októbra 1951, Papradno, okr. Považská Bystrica – † 6. augusta 2001, Mojtín, okr. Púchov, poch. v Papradne

Životopis:

Narodil sa ako prvé z ôsmich detí rodičov Milana Zborana a Rozálie r. Balušíkovej. Po skončeni ZŠ v Papradne študoval na SVŠ v Považskej Bystrici. Odišiel študovať teológiu na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po skončení štúdia bol 8. júna 1975 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Rajci nad Rajčiankou, v rokoch 1976-1977 v Turzovke, v rokoch 1977-1980 v Nemšovej, v rokoch 1980-1981 v Bytči. V rokoch 1981-1983 bol správcom farnosti Súľov, v r. 1983 pôsobil začas v Kovarciach, potom mu štát odňal súhlas k pastorácii, tak bol rok kaplánom v Púchove. V rokoch 1984-1990 bol správcom farnosti Čavoj, rok pôsobil v Divine v žilinskom okrese, v rokoch 1991-1993 bol vo Fačkove, popritom excurrendo spravoval susednú farnosť Čičmany. V r. 1993 sa stal farárom v Čičmanoch. V r. 1996 sa stal farárom v Mojtíne, kde ho zastihla náhla smrť. Je pochovaný v kňazskom hrobe na cintoríne v rodisku.
Hudbou získaval aj ostaných ľudí; v seminári vykonával službu organistu a viedol spevácky zbor, založil tiež kapelu s názvom Loving teenagers. Napísal hudbu k mnohým piesňam z oblasti Novej duchovnej piesne.Je autorom viacerých piesní, ktoré skladal na Božiu slávu. Podľa jednej z nich nesie názov známy slovenský kresťanský hudobný festival Verím, Pane. Mládež získaval aj futbalom, pretože jeho vzorom bol kňaz Don Bosco. Bol veľkým ctiteľom ukrižovaného Krista Pána, často o ňom kázal a na všetkých svojich pôsobiskách vystaval kríže k úcte nášho Spasiteľa.

Pramene:

internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rajec 1975 - - 1976 - - Zboran, Viktor kaplán
Turzovka 1976 - - 1977 - - Zboran, Viktor kaplán
Nemšová 1977 - - 1980 - - Zboran, Viktor kaplán
Bytča 1980 - - 1981 - - Zboran, Viktor kaplán
Súľov-Hradná 1981 - - 1983 - - Zboran, Viktor správca farnosti
Kovarce 1983 - - 1983 - - Zboran, Viktor správca farnosti
Púchov 1983 po - 1984 - - Zboran, Viktor kaplán
Čavoj 1984 - - 1990 - - Zboran, Viktor správca farnosti
Divina 1990 - - 1991 - - Zboran, Viktor správca farnosti
Fačkov 1991 - - 1993 - - Zboran, Viktor správca farnosti
Čičmany 1991 - - 1993 - - Zboran, Viktor excurrendo z Fačkova
Čičmany 1993 - - 1996 - - Zboran, Viktor farár
Mojtín 1996 - - +2001 aug. 6. Zboran, Viktor farár