logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovVitkai, Pavol sen.

Iné mená:

Vitkay, Vittkay, Vitko, Vitkai Pavol

Tituly:

botanik

Životopisné dáta:

* 31. decembra 1779, Kubachy, dnes Spišské Bystré, okr. Poprad – † 14. novembra 1842, Orawka, Poľsko

Životopis:

Študoval v Kecskeméte, Ružomberku a Banskej Bystrici. Teológiu a filozofiu absolvoval v Bratislave a Trnave.
V rokoch 1804-1806 bol kaplánom v Ružomberku. Potom bol administrátorom farnosti v Rabči a farárom v Bobrove v okrese Námestovo, v rokoch 1815-1827 farárom v Zázrivej v okrese Dolný Kubín, v rokoch 1828-1829 v Zubrohlave v okrese Námestovo a napokon v Orawke, ktorá neskôr pripadla Poľsku..
Botanizoval hlavne v okolí svojich pôsobísk. Zozbierané údaje spísal do prvej súbornej botanickej práce Oravy - Flora Arvensis (Oravská flóra, 1822), ktorá zostala v rukopise. Zachovaná časť, ktorá má 333 nečíslovaných strán, je majetkom Podtatranského múzea, v súčasnosti je v trvalej výpožičke v Správe Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Obsahuje lokality od Kraľovian, celú Oravu od Chočských vrchov po Beskydy, Malú a Veľkú Fatru a z Liptova. V tejto práci venoval pozornosť aj niektorým slovenským ľudovým názvom. Jeho údaje o rozšírení rastlín na Slovensku sú uložené v kartotéke Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Bol aj prísediacim súdnej stolice Oravskej župy, dekanom a čestným kanonikom hornooravského dištriktu.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1468.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovský Hrádok 1810 - - 1836 - - Vitkai, Pavol sen. farár
Bobrov 1811 sp. - 1812 sp. - Vitkai, Pavol sen. farár
Zázrivá 1821 sp. - 1828 sp. - Vitkai, Pavol sen. farár
Zubrohlava 1828 - - 1830 - - Vitkai, Pavol sen. farár
Orávka(Poľsko) 1831 sp. - 1841 sp. - Vitkai, Pavol sen. farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888308Vitkai, Pavol sen.Flora Arvensis1822